📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Aktualne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia

Podziel się

System ochrony zdrowia podlega od lat niekończącym się zmianom zarówno prawnym jak i organizacyjnym. Zaproponowane i wdrażane przez ustawodawcę zmiany dotyczą nie tylko sposobu organizacji ochrony zdrowia, ale również finansowanie usług medycznych.

SESJA STOMOZ SALMED

TERMIN: 16.03.2018 (piątek)
GODZINA: 12.00 - 15.30
MIEJSCE: Pawilon 7, sala E

ZASADY WSTĘPU: Wydarzenie otwarte dla uczestników targów SALMED 2018. Wstępna targi na podstawie biletów wstępu zakupionych na stronie mtp24.pl lub kasach biletowych oraz na podstawie zaproszenia, karty VIP i karty wystawcy.

Moderator sesji: Iwona Mazur – Prezes Zarządu Głównego

Zmiany te w sposób istotny wpływają na proces zarządzania podmiotami leczniczymi, przed menedżerami ochrony zdrowia stoją więc trudne wyzwania. Muszą zmierzyć się m.in. z niewystarczającym poziomem finansowania usług medycznych, brakami kadrowymi (lekarze, specjaliści, pielęgniarki itd), nowymi zadaniami dla POZ i AOS, niestabilnym otoczeniem prawnym, konfliktami wewnątrz środowiska medycznego.

Sesja organizowana przez Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej będzie okazją do odpowiedzi na pytanie czy czeka nas w ochronie zdrowia kolejna rewolucja czy może doczekamy się ewolucyjnych zmian, które pozwolą na stabilizację sektora opieki zdrowotnej i jego funkcjonowanie w normalnych, rynkowych warunkach.

Do udziału w sesji STOMOZ zaprosił menedżerów ze wszystkich oddziałów Stowarzyszenia w kraju, sesja będzie więc miała charakter interdyscyplinarny i wielowątkowy.

12.00

„Ja ryba…. czyli menedżer w sieci…”
Andrzej Musiałowicz (Oddz. Centralny)

12.25

„Bohaterowie naszych czasów, czyli o przywództwie w ochronie zdrowia”
Renata Ruman - Dzido – prezes zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp.zo.o. (Oddz. Opolski)

12.50

„Karuzela płacowa i kadrowa – ból głowy menedżera systemu ochrony zdrowia”
Piotr Trybalski – wiceprezes zarządu Szpital Miejski w Zabrzu Sp.zo.o. (Oddz. Śląski)

13.15

„Pomocy! Ratunku! czyli co słychać w Państwowym Ratownictwie Medycznym”
Krystyna Barcik – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Andrzej Hap – z-ca dyrektora ds. lecznictwa WSS w Legnicy (Oddz. Dolnośląski)

13.40

„Na deptaku w Busku Zdroju – czyli co tam słychać w uzdrowiskach”
Grzegorz Gałuszka – dyrektor Uzdrowiskowego Szpitala Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” w Busku Zdroju (Oddz. Świętokrzysko – Podkarpacki)

14.05

„Za czym kolejka ta stoi? Problemy kolejek do AOS”
Maciej Sokołowski – dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Dobrzyńska” we Wrocławiu (Oddz. Dolnośląski)

14.30

„Podaj cegłę! – czyli jak prawidłowo przygotować inwestycje na przykładzie budowy przychodni w Warszawie przy ul. Coopera 5”
Alicja Krudysz – z-ca dyrektora ds. ekonomiczno – handlowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo – Włochy (Oddz. Warszawski),

14.55

Panel dyskusyjny „Porozmawiajmy o zdrowiu”
Iwona Mazur Prezes ZG STOMOZ

15.30

Zakończenie sesji