📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie razem z SALMED!

Podziel się

Do grona partnerów branżowych SALMED dołączyło Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie. Sesja przygotowana przez ekspertów tej organizacji będzie kolejnym punktem programu targów.

Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie powołane zostało w odpowiedzi na zaniedbania pacjentów i personelu medycznego w zakresie aseptyki. W skład Stowarzyszenia weszli lekarze, mikrobiolodzy, epidemiolodzy, średni personel medyczny , osoby działające na rzecz praw pacjentów, prawnicy oraz przedstawiciele mediów.

Na świecie jest około 500 mln chorych na wirusowe zapalanie wątroby typu B i C. Czyli co 12 osoba na naszym globie. W Polsce 2% społeczeństwa zakażonych jest wirusem HCV z czego 95% nie jest świadoma swojego stanu zdrowia ( jest to tzw ,, cicha epidemia") Niepokojące jest to, że w 80% do zakażeń wirusem HCV i HBV dochodzi w placówkach medycznych. Problem stanowią narastające zakażenia szpitalne.

Wielu tych zakażeń można uniknąć poprzez świadome i odpowiedzialne podejście do metod leczenia oraz postępowanie zgodnie z opracowanymi procedurami medycznymi.

Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie pomaga w realizacji tych procedur i jednocześnie wyróżnia placówki medyczne, które rygorystycznie je przestrzegają. Stowarzyszenie daje początek w powstawaniu gabinetów ( Czysty Gabinet) oraz szpitali (Czysty Szpital), dla których zasady profilaktyki przed zakażeniami stanowią priorytet.

W trakcie targów SALMED 2020 zaplanowano sesję Europejskiego Stowarzyszenia Czyste Leczenie.

Planowane tematy:

  1. Jak zapobiegać zakażeniom w sposób bezpieczny i ekonomiczny – dr n. med.  Mirosława Malara - Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Czyste Leczenie
  2. Jakość ma znaczenie- mgr Katarzyna Skibińska - Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Czyste Leczenie
  3. Standaryzacja w gabinetach usługowych wyzwaniem XXI wieku – mgr Małgorzata Sobania - Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Czyste Leczenie
  4. Projekt certyfikacji - czy to się opłaca ?– spec.Rita Pawletko Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Czyste Leczenie

Szczegółowe informacje już wkrótce!