📣Do zobaczenia 19.03-21.03.2024 r. ! 📣  

Organizator:

Future Health Index 2020

Podziel się

Partnerzy targów SALMED: Polska Federacja Szpitali oraz Młodzi Menedżerowie Medycyny współpracują z twórcami Raportu Future Health Index 2020. Został on stworzony, by pomóc we wskazaniu najistotniejszych potrzeb przedstawicieli młodego pokolenia personelu medycznego, dając tym samym wiedzę, w jakich obszarach należy wprowadzić zmiany, aby te potrzeby skutecznie zaspokoić.

Jako pierwszy tego typu globalny raport, Future Health Index 2020 zawiera istotne dane dotyczące przedstawicieli młodego pokolenia pracowników służby zdrowia na świecie. Respondenci, których wypowiedzi uwzględniono  w raporcie, to osoby mieszkające w 15 krajach w wieku poniżej 40 roku życia. Podczas najbliższych 20 lat grupa ta będzie stanowić większość personelu medycznego. Raport przedstawia ich oczekiwania wobec nowych technologii, szkoleń oraz satysfakcji z pracy, jak również opisuje ich rzeczywiste doświadczenia jako personelu medycznego. 

Jednym z ekspertów wypowiadających się w tej dziedzinie jest dr Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali i Przewodnicząca Młodych Menedżerów Medycyny:

„Jedną z kluczowych kwestii dla efektywnego korzystania z narzędzi informatycznych w medycynie jest interoperacyjność́ – wiedzą to także przedstawiciele młodego pokolenia personelu medycznego, jest to temat wielokrotnie podnoszony w przestrzeni publicznej i powinien mieć́ najwyższy priorytet. Cieszy mnie, że 1/5 respondentów wierzy, że sztuczna inteligencja w kontekście integracji diagnostyki będzie jednym z najkorzystniejszych narzędzi dla udoskonalenia opieki zdrowotnej nad pacjentem w ciągu najbliższych pięciu lat. AI w medycynie już̇ teraz podnosi poziom świadczeń́, a jej eksponencjalny rozwój zwiastuje rewolucję w ochronie zdrowia. To ważne, aby personel medyczny nie bał się̨ nowych technologii. Powinniśmy również̇ zapewnić́ pracownikom medycznym solidne przygotowanie do pracy z tymi narzędziami.”

Future Health Index 2020 powstał na zlecenie firmy Philips i obejmuje oryginalne badania przeprowadzone wśród 2 867 pracowników służby zdrowia w wieku poniżej 40 lat w 15 krajach: Australii, Brazylii, Chinach, Francji, Niemczech, Indiach, Japonii, Holandii, Polsce, Rumunii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Republice Południowej Afryki i Stanach Zjednoczonych.
Źródło: Polska Federacja Szpitali,  Philips