📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Kluczowe organizacje patronują targom SALMED

Podziel się

Trwają intensywne prace nad programem marcowych targów SALMED. Znamy już czołowe organizacje sektora medycznego, które objęły patronatem branżowym najbliższą edycję wydarzenia. Takie partnerstwo to siła targów SALMED. Kto nas wesprze?

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych

Kolejny raz jednym z naszych partnerów będzie od lat zaangażowane w tworzenie merytorycznej oprawy targów SALMED Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Organizacja została założona w 2002 roku w Gdyni i skupia aż 103 podmioty lecznicze zarządzające ponad 150 szpitalami na terenie całego kraju. Stowarzyszenie wspiera inicjatywy systemowe i własnościowe w ochronie zdrowia mające na celu zwiększenie udziału w rynku usług zdrowotnych podmiotów niepublicznych. Przez 17 lat działalności Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych stało się ciałem opiniotwórczym w zakresie aktów prawnych przygotowywanych przez  Sejm, Ministerstwo Zdrowia itp. Od 2003 roku Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych.

Więcej: www.szpitale.org

Polska Federacja Szpitali

Po raz pierwszy patronatem branżowym targi SALMED obejmie Polska Federacja Szpitali (PFSz) będąca ogólnopolską organizacją pracodawców,  zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, czy modelu działania.  PFSz została założona w 2011 roku. Dziś należy do niej ponad 220 szpitali z obszaru całego kraju; w tym także lokalne związki szpitali. Głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania szpitali. PFSz działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa. PFSz reprezentuje polskie szpitale na forum krajowym, a także międzynarodowym. PFSz należy do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która zrzesza ponad 80% zasobów szpitalnych w Unii Europejskiej.

Więcej: www.pfsz.org

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia

Jednym z ważnych patraonów branżowych jest również Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia [PPOZ], wcześniej Wielkopolskie Porozumienie Zielonogórskie, które zapoczątkowało swoją działalność w 2003 roku i wcześniej wchodziło w skład założycielskich związków Federacji Porozumienie Zielonogórskie jako największy region.

Po opuszczeniu Federacji PZ, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia działa autonomicznie na rzecz i w obronie osób zrzeszonych w organizacjach członkowskich. Celem PPOZ jest działalność ogólnopolska w celu ochrony bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, oraz dążenie do podwyższania standardu świadczenia usług medycznych. Ponadto celem PPOZ jest ochrona praw i reprezentowanie środowiska lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej wobec dysponentów środków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia. W tym - wobec NFZ, Ministerstwa Zdrowia, organów władz i administracji państwowej, organów samorządów terytorialnych oraz związków zawodowych pracowników. Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia POROZUMIENIE PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA z siedzibą w Koninie został zarejestrowany 5 marca 2004 roku w Poznaniu. Struktura związku obejmuje pięć byłych województw Wielkopolski tj. pilskie, leszczyńskie, kaliskie, konińskie, poznańskie. Utworzone oddziały regionalne, reprezentowane są przez przedstawicieli prezesów. Najmniejszą jednostką organizacyjną PPOZ jest powiat. Powiatów w Wielkopolsce jest 31. Do organizacji należy 500 praktyk lekarzy rodzinnych, czyli ok. 3000 lekarzy, co stanowi około 90% zapotrzebowania Wielkopolski na lekarzy rodzinnych. Od początku istnienia PPOZ prezesem jest doktor Bożena Janicka – specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej i pediatrii.

Więcej: www.porozumieniepoz.pl

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ

Do grona naszych patronów branżowych dołączyło Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ. Podczas Salmed organizacja przygotuje sesję: Procesy zarządzania szpitalami w warunkach niepewności systemu ochrony zdrowia – stan obecny – wyzwania – zagrożenia.Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ to najstarsza w Polsce organizacja, która skupia menedżerów zajmujących się zarządzaniem instytucjami opieki zdrowotnej.

STOMOZ wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą decydentów, aktywnie uczestniczy w tworzeniu prawa, w konsultacjach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Opiniuje akty prawne dotyczące środowiska ochrony zdrowia, wspiera menedżerów w podnoszeniu ich kompetencji zawodowych, uczestniczy w międzynarodowych projektach edukacyjnych.

Więcej: www.stomoz.pl

Wielkopolska Izba Lekarska

Patronem SALMED jest również Wielkopolska Izba Lekarska. To samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów, którego zadaniem jest ochrona zrzeszonych w nim przedstawicieli zawodów medycznych z Wielkopolski.

WIL w województwie wilkopolskim sprawuje pieczę i nadzór nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, ustanawia obowiązujące wszystkich lekarzy zasady etyki i deontologii zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie. Ponadto reprezentuje   i chroni zawód lekarza,   integruje środowisko lekarskie,  zajmuje stanowisko w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony ochrony zdrowia. Realizując swoje cele współpracuje z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą, prowadzi także instytucje samopomocowe i inne formy pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin.

Głównym organem samorządu lekarskiego jest Naczelna Izba Lekarska (NIL) i Okręgowe Izby Lekarskie (w tym WIL).

Podczas Salmed WIL przygotuje warsztaty z resyscytacji.

Warsztaty prowadzą wykwalifikowani specjaliści ze środowiska medycznego - z wieloletnim doświadczeniem w pracy w pogotowiu ratunkowym, na oddziałach: anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, chirurgii i pediatrii. Wszyscy prowadzący posiadają uprawnienia instruktorskie nadawane przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji.

Więcej na: https://wil.org.pl/

Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie

Do grona partnerów branżowych SALMED dołączyło Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie. Sesja przygotowana przez ekspertów tej organizacji będzie kolejnym punktem programu targów. Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie powołane zostało w odpowiedzi na zaniedbania pacjentów i personelu medycznego w zakresie aseptyki. W skład Stowarzyszenia weszli lekarze, mikrobiolodzy, epidemiolodzy, średni personel medyczny , osoby działające na rzecz praw pacjentów, prawnicy oraz przedstawiciele mediów.

Na świecie jest około 500 mln chorych na wirusowe zapalanie wątroby typu B i C. Czyli co 12 osoba na naszym globie. W Polsce 2% społeczeństwa zakażonych jest wirusem HCV z czego 95% nie jest świadoma swojego stanu zdrowia ( jest to tzw ,, cicha epidemia") Niepokojące jest to, że w 80% do zakażeń wirusem HCV i HBV dochodzi w placówkach medycznych. Problem stanowią narastające zakażenia szpitalne.

Wielu tych zakażeń można uniknąć poprzez świadome i odpowiedzialne podejście do metod leczenia oraz postępowanie zgodnie z opracowanymi procedurami medycznymi. O tym m.in. eksperci stowarzyszenia będa mówić na targach SALMED.

Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie pomaga w realizacji tych procedur i jednocześnie wyróżnia placówki medyczne, które rygorystycznie je przestrzegają. Stowarzyszenie daje początek w powstawaniu gabinetów ( Czysty Gabinet) oraz szpitali (Czysty Szpital), dla których zasady profilaktyki przed zakażeniami stanowią priorytet.

Więcej na: www.czysteleczenie.pl