📣Do zobaczenia 19.03-21.03.2024 r. ! 📣  

Organizator:

Kompleksowe wyposażenie placówek medycznych

Podziel się

W obliczu dynamicznie zachodzących zmian na rynku pożądane i poszukiwane są rozwiązania, które realnie prowadzą do uproszczenia, skrócenia czasu doboru i zakupu sprzętu medycznego oraz usług z tym związanych i przygotowania analizy rynku rozpoczynającej procedurę zamówień publicznych. Stąd też panel dyskusyjny realizowany przez Polskie Centrum Edukacji i portal medipment.pl, uwzględniony w programie targów SALMED, poświęcony będzie kompleksowemu wyposażeniu placówek medycznych uwzględniając aspekt techniczny, operacyjny i prawny.

W trakcie panelu zostaną omówione zagadnienia wyznaczenia celu inwestycji, szacowania wartości inwestycji, wyposażenia medycznego placówek, audytu koncepcji inwestycyjnych oraz możliwych rozwiązań. W czasie prelekcji zostanie zaprezentowane narzędzie umożliwiające zapoznanie się z rozwiązaniami technicznymi w zakresie poszczególnych modeli sprzętu, przygotowanie zestawień porównujących poszczególne modele jednostek sprzętowych, umożliwiające szybkie skompletowanie ofert na poszukiwany sprzęt wielu producentów stanowiących fundament do przeprowadzenia przedinwestycyjnej analizy rynku zarówno pod kątem technologicznym, jak i kosztowym. W panelu uwzględniono także aspekt prawny określający rolę i odpowiedzialność działu aparatury medycznej przy incydencie medycznym prowadzonym przez radcę prawnego, eksperta ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej personelu szpitali i innych podmiotów medycznych.

Termin: 19 marca o godz. 13.00

 

Harmonogram i tematy wystąpień: 

 

13:00-13:30  Kompleksowe wyposażenie w aparaturę medyczną szpitala w ramach planowanej inwestycji  

Hubert Burek, dyrektor ds. technologii medycznej Biuro Budownictwa Medycznego PORR.SA

13:30-14:00   Dobór, wyszukiwanie sprzętu medycznego i szacowanie wartości inwestycji

Jarosław M. Dobrzyński, prezes portalu medycznego medipment.pl

14:00-14:30   Rola i odpowiedzialność Działu Aparatury Medycznej przy incydencie medycznym

Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej personelu szpitali i innych podmiotów medycznych

14:30-15:00 Przygotowanie procesu inwestycyjnego w ramach kompleksowych dostaw wyposażenia

Remigiusz Cichocki, dyrektor Handlowy firmy FORMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

 

UWAGA: PRACOWNICY OCHRONY ZDROWIA NIE PŁACĄ ZA WSTĘP!

 

SPRAWDŹ PROGRAM WSZYSTKICH WYDARZEŃ SALMED 2024!

 

 

Organizatorzy: