📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Kompleksowe wyposażenie placówek medycznych

Podziel się

W obliczu dynamicznie zachodzących zmian na rynku pożądane i poszukiwane są rozwiązania, które realnie prowadzą do uproszczenia, skrócenia czasu doboru i zakupu sprzętu medycznego oraz usług z tym związanych i przygotowania analizy rynku rozpoczynającej procedurę zamówień publicznych. Stąd też panele dyskusyjne realizowane przez Polskie Centrum Edukacji i portal medipment.pl, uwzględnione w programie targów SALMED, poświęcone będą kompleksowemu wyposażeniu placówek medycznych uwzględniając aspekt techniczny, operacyjny i prawny. w drugim dniu targów eksperci Medipment.pl skupią się wykorzystaniu baz sprzętu medycznego w procesie wyposażenia placówek medycznych.

W trakcie panelu zostaną omówione zagadnienia wyznaczenia celu inwestycji, szacowania wartości inwestycji, wyposażenia medycznego placówek, audytu koncepcji inwestycyjnych oraz możliwych rozwiązań. W czasie prelekcji zostanie zaprezentowane narzędzie umożliwiające zapoznanie się z rozwiązaniami technicznymi w zakresie poszczególnych modeli sprzętu, przygotowanie zestawień porównujących poszczególne modele jednostek sprzętowych, umożliwiające szybkie skompletowanie ofert na poszukiwany sprzęt wielu producentów stanowiących fundament do przeprowadzenia przedinwestycyjnej analizy rynku zarówno pod kątem technologicznym, jak i kosztowym. W panelu uwzględniono także aspekt prawny określający rolę i odpowiedzialność działu aparatury medycznej przy incydencie medycznym prowadzonym przez radcę prawnego, eksperta ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej personelu szpitali i innych podmiotów medycznych.

Termin:

19 marca o godz. 13.00-15.001

Miejsce:

MTP, PAW.7, SCENA

Organizatorzy:

Medipment.pl, Polskie Centrum Edukacji

 Harmonogram i tematy wystąpień: 

 

13:00-13:30  Kompleksowe wyposażenie w aparaturę medyczną szpitala w ramach planowanej inwestycji  

Hubert Burek, dyrektor ds. technologii medycznej Biuro Budownictwa Medycznego PORR.SA

13:30-14:00   Dobór, wyszukiwanie sprzętu medycznego i szacowanie wartości inwestycji

Jarosław M. Dobrzyński, prezes portalu medycznego medipment.pl

14:00-14:30   Rola i odpowiedzialność Działu Aparatury Medycznej przy incydencie medycznym

Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej personelu szpitali i innych podmiotów medycznych

14:30-15:00 Przygotowanie procesu inwestycyjnego w ramach kompleksowych dostaw wyposażenia

Remigiusz Cichocki, dyrektor Handlowy firmy FORMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

 

Termin:

20 marca o godz. 14.55

Miejsce:

MTP, Aleja Lipowa, Scena

Organizatorzy:

Medipment.pl

Temat:

Wykorzystanie baz sprzętu medycznego w procesie wyposażenia placówek medycznych

Jarosław M. Dobrzyński, prezes portalu medycznego medipment.pl

 

UWAGA: PRACOWNICY OCHRONY ZDROWIA NIE PŁACĄ ZA WSTĘP!

 

SPRAWDŹ PROGRAM WSZYSTKICH WYDARZEŃ SALMED 2024!

 

 

Organizatorzy: