📣Do zobaczenia 19.03-21.03.2024 r. ! 📣  

Organizator:

Konferencja dla pielęgniarek i położnych

Podziel się

Ryzyko zawodowe a odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej. Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, podczas której zostaną przedstawione najważniejsze tematy z zakresu stanu pielęgniarstwa polskiego.

<<< BRAK WOLNYCH MIEJSC >>>

TERMIN: 16 marca (piątek)
MIEJSCE: Pawilon 7, sala GH

WSTĘP ODPŁATNY: 70 zł oraz 40 zł dla członków OIPiP w Poznaniu regularnie opłacających składkę członkowską oraz studentów kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo

ZGŁOSZENIE PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I PRZESŁAĆ WRAZ Z DOWODEM WPŁATY DO DNIA 28.02.2018 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGAM

9.30-10.00
Otwarcie Konferencji, w tym wykład inauguracyjny nt. stanu pielęgniarstwa polskiego, - Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

10.00-10.45
Komunikacja interpersonalna pacjent – pielęgniarka, Mateusz Biernat

10.45-11.30
Błąd medyczny a zdarzenie niepożądane, Dorota Karkowska

11.30-12.15
Bezpieczeństwo prawno-finansowe pielęgniarki / położnej, Paweł Strzelec

12.15-12.45
Przerwa

12.45-13.30
Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki / położnej w aspekcie dokumentacji medycznej, Wojciech Wojtal

13.30-14.30
Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki / położnej okiem Naczelnego i Okręgowego  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,  Grażyna Rogala-Pawelczyk, Barbara Stefaniak

Patronat Honorowy: Patronat Medialny: