📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

LABS EXPO - nowy projekt dla branży laboratoryjnej

Podziel się

Rusza nowy projekt dla całej branży laboratoryjnej. Już 26-27 kwietnia odbędzie się pierwsza edycja Targów Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych LABS EXPO. To możliwość spotkania i okazja do inspirujących rozmów i dyskusji oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych. To również doskonały sposób na uzyskanie sporej dawki wiedzy merytorycznej poprzez udział w części edukacyjnej targów.

Targi LABS EXPO to wydarzenie, gdzie Wystawcy zaprezentują sprzęt i najnowocześniejsze rozwiązania dla laboratoriów  przemysłowych, analitycznych, medycznych, biologicznych, spożywczych, środowiskowych, kosmetycznych i innych. Targom będą towarzyszyły liczne konferencje, seminaria i wykłady. Podczas targów będzie można dowiedzieć się, jak zaprojektować, zmodernizować i wyposażyć laboratorium.

Wystawcy

Od lat targi umożliwiają spotkanie dostawców z odbiorcami, którzy mogą w jednym miejscu znaleźć potrzebne produkty i usługi oraz przeprowadzić ciekawe rozmowy i wymienić się zdobytym doświadczeniem. Podejmując się organizacji tego przedsięwzięcia odpowiadamy na potrzebę stworzenia wyjątkowego wydarzenia, którego obecnie brakuje w Polsce.  LABS EXPO cieszą się dużym zainteresowaniem wystawców, którzy będą mogli zaprezentować sprzęt i najnowocześniejsze rozwiązania dla laboratoriów spożywczych, przemysłowych, analitycznych, medycznych, biologicznych, spożywczych, środowiskowych, kosmetycznych i innych. Z dnia na dzień strefa wystawiennicza zapełnia się coraz większą ilością producentów i dystrybutorów, którzy wiedzą jak ważny i potrzebny jest ich udział w targach i bezpośrednia możliwość prezentacji swoich usług. 

Podczas targów będzie można zapoznać się z ofertą między innymi:

 • mebli i wyposażenia dla laboratoriów,
 • szkła laboratoryjnego,
 • aparatury analitycznej, kontrolnej i pomiarowej,
 • sprzętu optycznego,
 • systemów informatycznych,
 • nowości technologicznych,
 • wag, odzieży i środków ochronnych,
 • sprzętu diagnostycznego,
 • aparatury i odczynników do wykonywania badań biochemicznych, analitycznych, immunochemicznych, mikrobiologicznych,
 • instytutów naukowych i ośrodków badawczych,
 • jednostek certyfikujących
 • firm budujących i wyposażających pomieszczenia typu Clean Room
 • firm prezentujących najnowocześniejsze rozwiązania dla laboratoriów

 

Targi odwiedzą osoby decyzyjne, ściśle związane z branżą laboratoryjną, zainteresowane ofertą Wystawców m.in. przedstawiciele laboratoriów, uczelni wyższych, działów kontroli jakości, placówek naukowo – badawczych czy działów R&D. 

Współpraca i program merytoryczny targów

Targi LABS EXPO to wydarzenie łączące naukę z biznesem, dlatego oprócz części wystawienniczej istotnym elementem targów będzie program merytoryczny i część edukacyjna. Wśród Patronów Merytorycznych znaleźli się Centrum NanoBioMedyczne UAM, CRK, Główny Urząd Miar, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Centrum Akredytacji, Polski Komitet Normalizacyjny, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii.  

W programie targów między innymi:

 • „Akredytacja, normalizacja i metrologia w działalności laboratoriów”
 • "Choroby zakaźne - nowe wyzwania opieki zdrowotnej”
 • „Skuteczne zarządzanie laboratorium”
 • „Kluczowe Fazy Projektowania Laboratorium – wyzwania energetyczne i ekologiczne jako jeden z podstawowych elementów procesu projektowego”
 • „Przełomowe techniki badawcze w naukach o życiu z perspektywy instytutów Polskiej Akademii Nauk”
 • Panel ekspercki dotyczący projektowania i pracy w pomieszczeniach typu Cleanroom
 • "Interdyscyplinarna chemia - horyzonty zastosowania nauk chemicznych w innych obszarach nauki i techniki"
 • Warsztaty "Monitoring mikrobiologii i czystości pyłowej w pomieszczeniach czystych cleanroom w praktyce"
 • „Nanotechnologia dla zdrowia i środowiska”

Targi LABS EXPO otrzymały Patronat Honorowy Polskiej Akademii Nauk, Prezydenta miasta Poznań, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Rektora Politechniki Poznańskiej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Rejestracja na targi: https://tobilet.pl/labs-expo.html

Strona www: www.labsexpo.pl