📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii patronem honorowym i wystawcą targów SALMED

Podziel się

Do patronów honorowych targów SALMED dołączyło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Ponadto przedstawiciele MRiT będą dostępni na stoisku w przestrzeni wystawienniczej targów.

Podczas tegorocznej edycji targów wspólwystawcami na stoisku MRiT będą Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Fundacja Integracja. PARP zaprezentuje ofertę dla branży sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz instrumenty wsparcia dla MSP a Fundacja Integracja przedstawi swoje inicjatywy związane z dostępnością architektoniczną.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii już podczas poprzedniej  edycji targów SALMED prezentowało rządowy program  Dostępność Plus na lata 2018-2025. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i starszych w kraju. 

Ministerstwo w ramach Programu rządowego „Dostępność plus” 2018-2025 realizuje 2 działania w obszarze konkurencyjności.

Program obejmuje wieloetapowe, systemowe i skoordynowane działania, których celem jest podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji.

 Targi dostępności

Każdego roku  MRiT jest uczestnikiem wydarzeń targowych i konferencyjnych związanych z tematyką dostępności czego przykład stanowią m.in. targi Viva seniorzy, BUDMA, Salmed, Targi dostępności czy konferencja „Laboratorium dostępności - Dostępność architektoniczna obiektów i przestrzeni”.

Marka „Dostępność”

Ponadto od 2020 r. MRiT organizuje coroczne edycje konkursu „Lider dostępności priorytetowych branż”, promującego najlepsze rozwiązania w zakresie dostępności w danej branży. Jego celem jest wybranie i nagrodzenie najlepszych produktów i usług skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.