📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii z rządowym programem na SALMED

Podziel się

W trakcie targów SALMED na wspólnym stoisku Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Banku Gospodarstwa Krajowego będzie można zapoznać się z rządowym programem „Dostępność plus". Integracja działa na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością w Polsce, szczególnie w zakresie informacji, edukacji, aktywizacji zawodowej i promowania architektury dostępnej.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaplanowało realizację programu rządowego Dostępność Plus na lata 2018-2025. Przedsięwzięcie ma na celu,  który powinien poprawić sytuację osób niepełnosprawnych i starszych w kraju. 

Ministerstwo w ramach Programu rządowego „Dostępność plus” 2018-2025 realizuje 2 działania w obszarze konkurencyjności.

Targi dostępności – każdego roku  MRiT jest uczestnikiem wydarzeń targowych/konferencyjnych związanych z tematyką dostępności np. Viva seniorzy, BUDMA, „Laboratorium dostępności - Dostępność architektoniczna obiektów i przestrzeni”, INTARG.

Marka „Dostępność” – MRIT ogłasza konkurs „Lider dostępności priorytetowych branż” ”, którego celem jest wybranie i nagrodzenie najlepszych produktów i usług skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

 

Stoisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Banku Gospodarstwa Krajowego będzie można odwiedzić na targach SALMED.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest urzędem administracji rządowej, którego obszarami działalności są: gospodarka, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działa na rzecz tworzenia warunków do rozwoju sekto­ra mikro, małych i średnich firm.

Bank Gospodarstwa Krajowego finansuje przedsięwzięcia poprawiające dostępność budynków w ramach programu Fundusz Dostępności.