📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Nowe Prawo zamówień publicznych pod lupą

Podziel się

Od stycznia 2021 roku będzie obowiązywała nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Zakres zmian jest szeroki. O tym jak bardzo dotkną one szpitale będzie się można dowiedzieć podczas targów SALMED.

Przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną wzięte pod lupę na specjalnym szkoleniu podczas targów SALMED. Poszczególne zagadnienia będą omówione w sposób ciekawy i w systematycznym ujęciu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szpitali. Dla uczestników targów wydarzenie będzie bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona.

Adresatami szkolenia są dyrektorzy szpitali, dyrektorzy administracyjni lub do spraw ekonomicznych, osoby zajmujące się obsługą przetargów w szpitalach, reprezentanci administracji samorządowej, przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszyscy zainteresowani tematyką sprawnego zarządzania pionem zamówień publicznych szpitali i jego usprawnieniem.

Szkoleniem zainteresowani mogą być również przedstawiciele firm medycznych biorący lub chcący brać udział w przetargach publicznych.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z nowym prawem zamówień publicznych, odpowiednio wcześniej zatem bezpiecznie - w jednostkach w których system udzielania zamówień publicznych  faktycznie oscyluje na granicy zdrowia i życia ludzkiego…

Szkolenie będzie zrealizowane na zasadzie:

 • nowości: co ? i dlaczego ? – oraz jaki jest cel nowego przepisu;
 • zmiany: – jak jest ? – jak będzie? – dlaczego taka zmiana.

Szkolenie przeprowadzi trener Małgorzata Niemiec

O trenerze:

 • Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004-2007,
 • Certyfikowany Audytor  wewnętrzny ze złożonym egzaminem  państwowym  - zaświadczenie Ministra Finansów,
 • Certyfikowany Dyplomowany Audytor Wewnętrzny II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej,
 • Certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności  doradca i szkoleniowiec – projekt KIGNET  podsieć  LEX,
 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych,
 • wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW).

Doświadczenie trenerskie od 2003 r. – tylko w ostatnich latach kilka tys.  godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami.

Doświadczenie i znajomość  od strony Zamawiającego i Wykonawcy specyfiki zamówień publicznych realizowanych przez szpitale (potwierdzona referencjami wieloletnia działalność doradcza, szkoleniowa w tym obszarze).

Temat zmian w Prawie Zamówień Publicznych będzie również omówiony podczas panelu dyskusyjnego przygotowanego przez Polską Federację Szpitali. Do debaty pt. Wytyczne dot. zamówień publicznych na serwisowanie sprzętu medycznego zostaną zaproszeni m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Izb Lekarskich, dyrektorzy szpitali oraz eksperci start-upów w medycynie. Dyskutanci będą się wspólnie zastanawiać jak optymalizować proces zamówień publicznych w placówkach medycznych.

PROGRAM:

Nowe prawo zamówień publicznych.  Analiza w kontekście potrzeb szpitali: szkolenie

nowości: co? i dlaczego? – oraz jaki jest cel nowego przepisu; zmiany: – jak jest? – jak będzie? – dlaczego taka zmiana.

Data: 18 marca 2020
Godz: 10.30-14.00
Miejsce: Sala H, Antresola, Pawilon 7, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Organizatorzy: Trener - Małgorzata Niemiec

UWAGA: Wstęp bezpłatny dla uczestników targów SALMED. Konieczna wcześniejsza rejestracja na wydarzenie. Liczba miejsc ograniczona! 

Wprowadzenie nowej ustawy

 1. Cel i kierunek zmian nowej ustawy Pzp.;
 2. Nowa systematyka projektu ustawy – dookreślenie postulatu w zakresie sposobu dokonywania wydatków publicznych;
 3. Realizacja zamówień publicznych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych kwota 30 000 euro – istotne zmiany – rekomendacja audytora – jak właściwie poukładać ten system w szpitalu;
 4. Wyłączenia z reżimu Pzp.- czy są zmiany?
  Przygotowanie postępowania
 5. Wstępne konsultacje rynkowe – rekomendacja audytora jak je realizować
 6. Czynności poprzedzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – w tym analiza potrzeb i wymagań
 7. Wyodrębnienie i uproszczenie procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych – wykorzystanie nowych możliwości w kontekście potrzeb szpitali
  Zmiany przepisów dotyczących poszczególnych trybów
 8. Zmiany w zakresie procedur dwustopniowych i uelastycznienie trybów negocjacyjnych
 9. Odformalizowanie trybu zamówienia z wolnej ręki – nowa lista do samooceny zasadności zastosowania tego trybu
  Realizacja postępowania – czynności
 10. Ogłoszenia i inne dokumenty zamówienia
 11. Zmiany w katalogu obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia
 12. Zmiany w zakresie polegania na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwa
 13. Reguły w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych
 14. Zmiany w procedurze odwróconej
 15. Zmiany w przepisach dotyczących kryteriów oceny ofert
 16. Termin związania ofertą – zmiany i doprecyzowanie przepisów
 17. Nowe zasady związane z wadium
 18. Unieważnienie postępowania -zmiany
 19. Nowe czynności poprzedzające zawarcie umowy
  Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej monitorowanie
  -Zakres obligatoryjnych zapisów w umowie
  -Zakazy w zakresie rażąco nieproporcjonalnego kształtowania niektórych postanowień umowy
  -Określenie klauzul niedozwolonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego
  -Ugoda i pozostałe zmiany w zakresie umów
 20. Raport z realizacji zamówienia – nowe obowiązki Zamawiającego
 21. Środki ochrony prawnej i kontrola zamówień publicznych – konsekwencje zmian i nowych rozwiązań dla systemu udzielania zamówień publicznych
 22. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości

14.00 – 14.30 PRZERWA

Data: 18 marca 2020
Godz: 14.30-16.00
Miejsce: Sala H, Antresola, Pawilon 7, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Organizatorzy: Polska Federacja Szpitali

14.30-15.00 Wytyczne dot. Zamówień publicznych na serwisowanie sprzętu medycznego - Ligia Kornowska, Polska Federacja Szpitali

15.00-16.00 Panel dyskusyjny - jak optymalizować proces zamówień publicznych w szpitalach?

Paneliści:   przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia/NFZ; przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych, dyrektor szpitala; przedstawiciel firmy serwisującej sprzęt; ekspert prawny - kancelaria DZP

UWAGA: Wstęp bezpłatny dla uczestników targów SALMED. Konieczna wcześniejsza rejestracja na wydarzenie. Liczba miejsc ograniczona! 

Kontakt w sprawie zapisów:

Ewelina Janik
Ewelina Janik

Założenia programu szkolenia:

Wprowadzenie nowej ustawy

 1. Cel i kierunek zmian nowej ustawy Pzp.;
 2. Nowa systematyka projektu ustawy – dookreślenie postulatu w zakresie sposobu dokonywania wydatków publicznych;
 3. Realizacja zamówień publicznych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych kwota 30 000 euro – istotne zmiany – rekomendacja audytora – jak właściwie poukładać ten system w szpitalu;
 4. Wyłączenia z reżimu Pzp.- czy są zmiany?;
  Przygotowanie postępowania
 5. Wstępne konsultacje rynkowe – rekomendacja audytora jak je realizować;
 6. Czynności poprzedzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – w tym analiza potrzeb i wymagań;
 7. Wyodrębnienie i uproszczenie procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych – wykorzystanie nowych możliwości w kontekście potrzeb szpitali.
  Zmiany przepisów dotyczących poszczególnych trybów
 8. Zmiany w zakresie procedur dwustopniowych i uelastycznienie trybów negocjacyjnych;
 9. Odformalizowanie trybu zamówienia z wolnej ręki – nowa lista do samooceny zasadności zastosowania tego trybu.
  Realizacja postępowania – czynności
 10. Ogłoszenia i inne dokumenty zamówienia;
 11. Zmiany w katalogu obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia;
 12. Zmiany w zakresie polegania na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwa;
 13. Reguły w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych;
 14. Zmiany w procedurze odwróconej;
 15. Zmiany w przepisach dotyczących kryteriów oceny ofert;
 16. Termin związania ofertą – zmiany i doprecyzowanie przepisów;
 17. Nowe zasady związane z wadium;
 18. Unieważnienie postępowania -zmiany;
 19. Nowe czynności poprzedzające zawarcie umowy.
  Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej monitorowanie
  -Zakres obligatoryjnych zapisów w umowie;
  -Zakazy w zakresie rażąco nieproporcjonalnego kształtowania niektórych postanowień umowy;
  -Określenie klauzul niedozwolonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
  -Ugoda i pozostałe zmiany w zakresie umów.
 20. Raport z realizacji zamówienia – nowe obowiązki Zamawiającego.
 21. Środki ochrony prawnej i kontrola zamówień publicznych – konsekwencje zmian i nowych rozwiązań dla systemu udzielania zamówień publicznych.
 22. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości.
  PODSUMOWANIE – OCENA ZMIAN – MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ NOWEJ USTAWY PZP.
  - w kontekście specyficznych potrzeb i problemów szpitali np. w zakresie przeglądu i serwisu sprzętu i aparatury medycznej przez autoryzowane i nieautoryzowane podmioty.
 23. Dyskusja na podsumowanie szkolenia.
 24. Praktyczne wnioski dla szpitali w zakresie przygotowania się do stosowania nowych ustawy Pzp.

Program szkolenia jest własnością intelektualną trenera i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Kiedy: 18 marca 2020, godz. 10.30-16.00
Gdzie: Międzynarodowe Targi Poznańskie podczas SALMED 2020

UWAGA: Dla uczestników targów wstęp bezpłatny. Konieczna wcześniejsza rejestracja na wydarzenie. Liczba miejsc ograniczona!

Kontakt w sprawie zapisów:

Ewelina Janik
Ewelina Janik

Wprowadzenie nowej ustawy

 1. Cel i kierunek zmian nowej ustawy Pzp.;
 2. Nowa systematyka projektu ustawy – dookreślenie postulatu w zakresie sposobu dokonywania wydatków publicznych;
 3. Realizacja zamówień publicznych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych kwota 30 000 euro – istotne zmiany – rekomendacja audytora – jak właściwie poukładać ten system w szpitalu;
 4. Wyłączenia z reżimu Pzp.- czy są zmiany?
  Przygotowanie postępowania
 5. Wstępne konsultacje rynkowe – rekomendacja audytora jak je realizować
 6. Czynności poprzedzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – w tym analiza potrzeb i wymagań
 7. Wyodrębnienie i uproszczenie procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych – wykorzystanie nowych możliwości w kontekście potrzeb szpitali
  Zmiany przepisów dotyczących poszczególnych trybów
 8. Zmiany w zakresie procedur dwustopniowych i uelastycznienie trybów negocjacyjnych
 9. Odformalizowanie trybu zamówienia z wolnej ręki – nowa lista do samooceny zasadności zastosowania tego trybu
  Realizacja postępowania – czynności
 10. Ogłoszenia i inne dokumenty zamówienia
 11. Zmiany w katalogu obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia
 12. Zmiany w zakresie polegania na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwa
 13. Reguły w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych
 14. Zmiany w procedurze odwróconej
 15. Zmiany w przepisach dotyczących kryteriów oceny ofert
 16. Termin związania ofertą – zmiany i doprecyzowanie przepisów
 17. Nowe zasady związane z wadium
 18. Unieważnienie postępowania -zmiany
 19. Nowe czynności poprzedzające zawarcie umowy
  Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej monitorowanie
  -Zakres obligatoryjnych zapisów w umowie
  -Zakazy w zakresie rażąco nieproporcjonalnego kształtowania niektórych postanowień umowy
  -Określenie klauzul niedozwolonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego
  -Ugoda i pozostałe zmiany w zakresie umów
 20. Raport z realizacji zamówienia – nowe obowiązki Zamawiającego
 21. Środki ochrony prawnej i kontrola zamówień publicznych – konsekwencje zmian i nowych rozwiązań dla systemu udzielania zamówień publicznych
 22. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości

14.00 – 14.30 PRZERWA

Data: 18 marca 2020
Godz: 14.30-16.00
Miejsce: Sala H, Antresola, Pawilon 7, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Organizatorzy: Polska Federacja Szpitali

14.30-15.00 Wytyczne dot. Zamówień publicznych na serwisowanie sprzętu medycznego - Ligia Kornowska, Polska Federacja Szpitali

15.00-16.00 Panel dyskusyjny - jak optymalizować proces zamówień publicznych w szpitalach?

Paneliści:   przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia/NFZ; przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych, dyrektor szpitala; przedstawiciel firmy serwisującej sprzęt; ekspert prawny - kancelaria DZP

UWAGA: Wstęp bezpłatny dla uczestników targów SALMED. Konieczna wcześniejsza rejestracja na wydarzenie. Liczba miejsc ograniczona! Kontakt w sprawie zapisów: Ewelina Janik, Opiekun Zwiedzających, e-mail: ">ewelina.janik

Założenia programu szkolenia:

Wprowadzenie nowej ustawy

 1. Cel i kierunek zmian nowej ustawy Pzp.;
 2. Nowa systematyka projektu ustawy – dookreślenie postulatu w zakresie sposobu dokonywania wydatków publicznych;
 3. Realizacja zamówień publicznych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych kwota 30 000 euro – istotne zmiany – rekomendacja audytora – jak właściwie poukładać ten system w szpitalu;
 4. Wyłączenia z reżimu Pzp.- czy są zmiany?;
  Przygotowanie postępowania
 5. Wstępne konsultacje rynkowe – rekomendacja audytora jak je realizować;
 6. Czynności poprzedzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – w tym analiza potrzeb i wymagań;
 7. Wyodrębnienie i uproszczenie procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych – wykorzystanie nowych możliwości w kontekście potrzeb szpitali.
  Zmiany przepisów dotyczących poszczególnych trybów
 8. Zmiany w zakresie procedur dwustopniowych i uelastycznienie trybów negocjacyjnych;
 9. Odformalizowanie trybu zamówienia z wolnej ręki – nowa lista do samooceny zasadności zastosowania tego trybu.
  Realizacja postępowania – czynności
 10. Ogłoszenia i inne dokumenty zamówienia;
 11. Zmiany w katalogu obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia;
 12. Zmiany w zakresie polegania na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwa;
 13. Reguły w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych;
 14. Zmiany w procedurze odwróconej;
 15. Zmiany w przepisach dotyczących kryteriów oceny ofert;
 16. Termin związania ofertą – zmiany i doprecyzowanie przepisów;
 17. Nowe zasady związane z wadium;
 18. Unieważnienie postępowania -zmiany;
 19. Nowe czynności poprzedzające zawarcie umowy.
  Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej monitorowanie
  -Zakres obligatoryjnych zapisów w umowie;
  -Zakazy w zakresie rażąco nieproporcjonalnego kształtowania niektórych postanowień umowy;
  -Określenie klauzul niedozwolonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
  -Ugoda i pozostałe zmiany w zakresie umów.
 20. Raport z realizacji zamówienia – nowe obowiązki Zamawiającego.
 21. Środki ochrony prawnej i kontrola zamówień publicznych – konsekwencje zmian i nowych rozwiązań dla systemu udzielania zamówień publicznych.
 22. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości.
  PODSUMOWANIE – OCENA ZMIAN – MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ NOWEJ USTAWY PZP.
  - w kontekście specyficznych potrzeb i problemów szpitali np. w zakresie przeglądu i serwisu sprzętu i aparatury medycznej przez autoryzowane i nieautoryzowane podmioty.
 23. Dyskusja na podsumowanie szkolenia.
 24. Praktyczne wnioski dla szpitali w zakresie przygotowania się do stosowania nowych ustawy Pzp.

Program szkolenia jest własnością intelektualną trenera i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Kiedy: 18 marca 2020, godz. 10.30-16.00
Gdzie: Międzynarodowe Targi Poznańskie podczas SALMED 2020

UWAGA: Dla uczestników targów wstęp bezpłatny. Konieczna wcześniejsza rejestracja na wydarzenie. Liczba miejsc ograniczona!

Kontakt w sprawie zapisów - Opiekun Zwiedzających:

Ewelina Janik
Ewelina Janik