📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

O medycynie ekstremalnej na SALMED

Podziel się

Pogoń za adrenaliną coraz częściej towarzyszy człowiekowi w jego aktywnościach. Niestety ekstremalne sporty czy niecodzienne podróże wiążą się także z ryzykiem niepożądanych zdarzeń medycznych. Na targach Salmed odbędzie się seminarium naukowe adresowane do osób zainteresowanych tematyką medycyny ekstremalnej, hiperbarycznej, górskiej i ratunkowej oraz intensywnej terapii.

Seminarium naukowo - dydaktyczne: Medycyna ekstremalna – wybrane problemy - w wodzie, na ziemi i w górach odbędzie się 20 marca 2020 w piątek w godz. 11.00-16.00. Organizatorem seminarium jest Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii - sekcja medycyny hiperbarycznej, przy współudziale: Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni – Gdański Uniwersytet Medyczny, Wielkopolskiego Centrum Terapii Hiperbarycznej w Poznaniu oraz Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dla uczestników targów SALMED bezpłatny. Do udziału zapraszamy wszystkich lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, strażaków, policjantów, żołnierzy oraz nurków tak zawodowych jak i rekreacyjnych pragnących pozyskać najnowsze informacje w zakresie problemów medycyny w sytuacjach i miejscach ekstremalnych. Zagadnienia te przedstawią nasi goście - zaproszeni prelegenci - krajowi oraz międzynarodowi eksperci w przedstawianych zagadnieniach.

SALMED, 20 marca 2020, piątek, godz. 11.00 – 16.00
SALA KONFERENCYJNA PAWILON 7 Antresola Sala H G
Międzynarodowe Targi Poznańskie ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

MEDYCYNA EKSTREMALNA, HIPERBARYCZNA, GÓRSKA, RATUNKOWA, INTENSYWNA
Seminarium naukowe adresowane jest dla osób zainteresowanych tematyką medycyny ekstremalnej, medycyny hiperbarycznej, medycyny górskiej, medycyny ratunkowej oraz intensywnej terapii.

SEMINARIUM NAUKOWO - DYDAKTYCZNE:
MEDYCYNA EKSTREMALNA – WYBRANE PROBLEMY - W WODZIE, NA ZIEMI I W GÓRACH

połączone z warsztatami umiejętności:

  • Postępowanie w krwotokach zewnętrznych i wewnętrznych w środowisku pozaszpitalnym
  • Opatrunki specjalistyczne w warunkach ekstremalnych

Organizatorzy:
POLSKIE TOWARZYSTWO ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII sekcja MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ

przy współudziale:

  • Wielkopolska Izba Lekarsk
  • Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni – Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Wielkopolskie Centrum Terapii Hiperbarycznej w Poznaniu
  • Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

Patronat naukowy: dr hab. n. med. prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego Michał GACA
Kierownik Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum Uniw. Zielonogórskiego

Seminarium część 1 – Część naukowa

10.55 – powitanie uczestników Seminarium
Paulina Pietrzak DYREKTOR SALMED, Grupa MTP

11.00 – 11.30 
Problemy medyczne w głębokich nurkowaniach rekreacyjnych
dr hab. n. med. Jacek KOT, KIEROWNIK Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni, PRZEWODNICZĄCY ECHM European Committee for Hyperbaric Medicine

11.30 – 12.00 
Wybrane aspekty medyczne nurkowań saturowanych
dr n. med. Zdzisław SIĆKO, DYREKTOR MEDYCZNY Divers Alert Network DAN EUROPE - POLSKA

12.00 – 12.15 
Prezentacja oferty studiów podyplomowych Medycyna Ekstremalna i Medycyna Podróży
Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
dr hab. med. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego  Piotr Major, Kierownik ds. programowych Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ; Kierownik naukowy studiów podyplomowych Medycyna Ekstremalna i Medycyna Podróży"

12.15 – 12.45 
Rescue Task Force - nowa konieczność zabezpieczeń medycznych w zdarzeniach o dużym zagrożeniu
dr n. med. Maciej NASKRĘT, KIEROWNIK Wielkopolskiego Centrum Terapii Hiperbarycznej w Poznaniu Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum Uniw. Zielonogórskiego

12.45 – 13.15 
Problemy medyczne w górach wysokich na przykładzie wyprawy na K2 – prezentacja moderowana
rat. med. Jarosław BOTOR, instruktor ratownictwa górskiego, uczestnik wypraw wysokogórskich

13.15 – 13.45 
Hipotermia w medycynie ekstremalnej
dr n. med. Tomasz SANAK, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

13.45 – 14.00 Pytania z sali do prelegentów

14.00 – Poczęstunek kawa, herbata, napoje

Seminarium część 2 - Część praktyczna

14.00 – 16.00 
Warsztaty umiejętności praktycznych z udziałem zaproszonych firm

14.15
Zebranie kierowników medycznych ośrodków hiperbarycznych w Polsce
dr hab. n. med. Jacek KOT, KIEROWNIK Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni

 

Uczestnicy po zakończeniu cz. 1 i cz.2 Seminarium otrzymają Dyplom potwierdzający udział w Seminarium i 5 punktów edukacyjnych przyznanych przez Wielkopolską Izbę Lekarską.

Zasady wstępu:
SEMINARIUM - wydarzenie otwarte, bezpłatne dla uczestników Targów SALMED  2020 – wstęp na Targi na podstawie biletów wstępu dostępnych na ogólnych zasadach zakupu.