📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Podziel się

Odpowiedzialność za algorytmy, zastosowanie AI w podmiocie leczniczym, aspekty biznesowe i technologiczne, współpraca ze startupami i wreszcie rola blockchain w zdrowiu – to główne tematy drugiej już edycji konferencji „AI w zdrowiu”, która odbędzie się już 14 czerwca. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Targi SALMED objęły patronat nad wydarzeniem.

Konferencja „AI w Zdrowiu” jest pierwszym na tak dużą skalę w Europie środkowo-wschodniej wydarzeniem dedykowanym sztucznej inteligencji i innowacjom w zdrowiu. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Koalicja AI w Zdrowiu. Ubiegłoroczna odsłona wydarzenia skupiła wiele znaczących środowisk i instytucji, w tym wybitnych panelistów z UK, Bułgarii i Węgier. Rok temu w konferencji uczestniczyło łącznie (stacjonarnie i online) ok. 3 tys. osób.

AI w zdrowiu to już fakt

Konferencja „AI w zdrowiu” jest odpowiedzią na zataczające coraz szersze kręgi zmiany technologiczne
w obszarze sztucznej inteligencji, które mają również transformacyjny wpływ na system ochrony zdrowia, rozwój badań naukowych i opiekę nad pacjentem. 

- Opublikowany przez nas niedawno raport „AI to nie sci-fi” wyraźnie dowodzi, że liczba placówek medycznych, które dostrzegają korzyści płynące z innowacji i sztucznej inteligencji w zdrowiu, stale rośnie. Zorientowanie placówek na rozwój i zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów wskazuje na to, że liczba takich placówek zwiększy się jeszcze bardziej – mówi Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, liderka Koalicji AI w Zdrowiu.

Szeroka koalicja wokół sztucznej inteligencji w zdrowiu

Sztuczna inteligencja w zdrowiu budzi coraz większe zainteresowanie. Z roku na rok przybywa firm
i instytucji, które włączają się w prace Koalicji AI w zdrowiu. Organizacja ta działa na rzecz rozwoju AI w polskim systemie ochrony zdrowia. Dzięki stworzeniu wspólnej reprezentacji interesariuszy jest miejscem wszechstronnej dyskusji na temat wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji dla dobra polskich pacjentów, systemu ochrony zdrowia i polskiej gospodarki.

– PZU Zdrowie jako członek Koalicji AI w Zdrowiu już od kilku lat wspiera inicjatywy nakierowanie na promowanie medtech, w tym sztucznej inteligencji w opiece medycznej. Wierzymy, że jest ona jedną z odpowiedzi na wyzwania, jakie dla systemu ochrony zdrowia niesie wciąż rosnące zapotrzebowanie na usługi zdrowotne. Przykładem takiego rozwiązania jest algorytm AI do rozpoznawania udaru mózgu w badaniach tomografii komputerowej, który „uczył się” w naszych pracowniach diagnostyki obrazowej. Skrócenie czasu diagnozy, które zapewnia algorytm, to z jednej strony oczywista korzyść dla pacjenta, a z drugiej poprawa komfortu pracy lekarza – mówi Oliwer Kubicki, Członek Zarządu PZU Zdrowie, nadzorujący obszar Innowacji.

Forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk

Jedną z form działalność Koalicji jest właśnie konferencja AI w zdrowiu, która uważana jest za wiodące w Europie środkowo-wschodniej forum dedykowane sztucznej inteligencji i innowacjom w zdrowiu.

- Wprowadzenie sztucznej inteligencji do medycyny daje szansę na przyspieszenie innowacji w tym sektorze. W ostatnich latach w szczególności widzimy mnóstwo rozwiązań poprawiających diagnostykę chorób. Technologia jest w stanie wesprzeć lekarzy w precyzyjnym identyfikowaniu zmian chorobowych, a tym samym pomoc lepiej dopasować leczenie. Co więcej, AI może pomóc w przypadku niedoborów kadry medycznej, wspierając lekarzy przy analizie dużych zbiorów danych czy w odczytywaniu wyników badań chorób cywilizacyjnych takich jak zmiany nowotworowe, cukrzyca czy choroby serca.

 

Jednocześnie pacjenci coraz chętniej korzystają z technologii ułatwiającej dostęp do służby zdrowia, takich jak telemedycyna, platformy internetowe czy aplikacji na urządzenia mobilne. Jednym z przykładów startupów korzystających już z AI do polepszenia dostępu do opieki medycznej jest Infermedica, firma która ukończyła akcelerator Google for Startups.W trakcie pandemii Infermedica stworzyła produkt dedykowany walce z koronawirusem – aplikację do oceny objawów i ułatwiającą kierowanie pacjentów do właściwego specjalisty. Pracując ze startupami z kategorii MedTech widzimy, że AI to podstawa w przyśpieszeniu diagnozowaniu różnych chorób, zwłaszcza na bardzo wczesnym etapie – mówi Magdalena Przelaskowska z Google for Startups.

 

„Biała Księga AI w praktyce klinicznej” z premierą na konferencji

Podczas konferencji AI w zdrowiu zostaną zaprezentowane dwa bardzo ważne dla sektora ochrony zdrowia dokumenty. Pierwszy z nich to wypracowana przez Koalicję AI w zdrowiu, Partnerów i inne zainteresowane podmioty – również w wyniku konsultacji społecznych – Biała Księga „AI w praktyce klinicznej”.

- „Biała Księga AI w praktyce klinicznej” to samoregulacja branży, która będzie wskazywała proponowane kierunki odpowiedzi i możliwe rozwiązania mogące przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i jakości stosowania AI, a w efekcie do budowania zaufania do tej technologii. Ma mieć wymiar jak najbardziej praktyczny, dzięki czemu będzie przekładać się na możliwe do wdrożenia sposoby postępowania – zapewnia inicjatorka samoregulacji Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, liderka Koalicji AI w zdrowiu.

Drugi z dokumentów, który będzie miał swoją premierę podczas konferencji AI w zdrowiu to raport „Top Distruptors in Healthcare”, inwentaryzujący polski rynek startupów w obszarze life sciences.

Stacjonarnie i online

Konferencja AI w zdrowiu odbędzie się w formule stacjonarnej w Crowne Plaza Warsaw – The Hub, skąd będzie transmitowana za pomocą specjalnej platformy streamingowej. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Aby wziąć udział w konferencji, wystarczy zarejestrować się pod adresem: https://aiwzdrowiu.pl/konferencja-ai-w-zdrowiu/.

Partnerem strategicznym wydarzenia jest Google Polska, partnerem głównym – PZU Zdrowie, a partnerami wspierającymi – Abbott, Alteris, Qure.AI, IQVIA, OVHCloud i Siemenes Healtcare.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Agencja Badań Medycznych, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Centrum Projektów Cyfrowa Polska oraz Centrum Łukasiewicz. Poza stroną publiczną patronat nad konferencją „AI w zdrowiu” sprawują: Naczelna Izba Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Pracodawcy RP, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Organizatorem wydarzenia jest Koalicja AI w zdrowiu, zaś współorganizatorami – Polska Federacja Szpitali, zespół ekspertów wZdrowiu oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

* * *

wZdrowiu – zespół ekspertów na czele z liderką Koalicji AI w zdrowiu Ligią Kornowską. Organizator konferencji „RODO
i cyberbezpieczeństwo w zdrowiu” – największego wydarzenia dotyczącego ochrony danych medycznych w Polsce, skupiającego najbardziej znaczące organizacje branżowe, a także przedstawicieli strony publicznej.  wZdrowiu organizuje również konferencję „AI w Zdrowiu” -– pierwsze na tak dużą skalę w Europie środkowo-wschodniej wydarzenie dedykowane sztucznej inteligencji i innowacjom w zdrowiu. Ubiegłoroczna odsłona wydarzenia skupiła wiele znaczących środowisk i instytucji, w tym wybitnych panelistów z UK, Węgier i Bułgarii.

Polska Federacja Szpitali – ogólnopolska organizacja pracodawców, zrzeszająca szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, profilu specjalistycznego czy modelu działania. Zrzesza bezpośrednio ponad 250 szpitali, a poprzez porozumienia z lokalnymi i sektorowymi związkami szpitali funkcjonuje jako organizacja parasolowa w sumie dla ponad 550 szpitali. Działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa. PFSz jest głosem polskich szpitali na forum krajowym, europejskim oraz światowym. Więcej informacji: www.pfsz.org

Koalicja AI w zdrowiu – inicjatywa, mająca na celu wykorzystanie pełnego potencjału sztucznej inteligencji w zdrowiu
i wspieranie cyfrowej transformacji. Działania Koalicji mają charakter wszechstronny. Są prowadzone po stronie regulacyjnej (tworzenie sektorowych polityk publicznych), jak i po stronie technologicznej (wykorzystanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad technologiami umożliwiającymi zastosowanie AI w opiece medycznej). Do Koalicji należy kilkadziesiąt wiodących krajowych i globalnych podmiotów zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie algorytmów AI. Więcej informacji: aiwzdrowiu.pl