📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Patronat Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Podziel się

Z wielką satysfakcją informujemy, że Wielkopolska Izba Lekarska objęła patronat nad Międzynarodowymi Targami Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED 2018.

Uznając targi SALMED za ważne i potrzebne wydarzenie dla branży medycznej, WIL udzieli nam wsparcia promocyjnego.

Ze swojej strony dziękujemy Panu Prezesowi Wielkopolskiej Izby Lekarskiej za okazane zaufanie i niniejszym informujemy, że wszystkie osoby zaangażowane w organizację najbliższej edycji targów SALMED meldują gotowość do działania.

Pismo_WIL:
>>Objęcie Patronatu<<