📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Polski sprzęt medyczny podbija rynki Ameryki i Azji

Podziel się

Sprzęt i wyroby medyczne stają się kolejnym polskim hitem eksportowym. Może jeszcze nie na taką skalę jak żywność, czy meble, ale widać bardzo mocną tendencję wzrostową. Producenci tego sektora swoją ekspansję prowadzą nie tylko w Europie. Bardzo mocno konkurują także na najbardziej atrakcyjnych rynkach światowych. Przedstawiamy najnowszą analizę rynku.

Według Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu szacunkowa wartość rynku producentów wyrobów medycznych w Polsce wynosi już ok. 2,9 mld USD. Eksport urządzeń medycznych w 2018 r. wzrósł aż o 18,9 proc. w porównaniu do poprzedniego roku i osiągnął 2,2 mld euro, przy średniej dla całego eksportu na poziomie +7 proc. Eksport urządzeń medycznych stanowi już około 1 proc. całościowego eksportu towarowego Polski.

Wzrostową tendencję potwierdzają dane firmy InfoCredit, która na zlecenie Grupy MTP przygotowała analizę rynku  InfoCredit działa od 1990 roku na rynku informacji gospodarczej i statystycznej analizy danych ekonomicznych. Według najnowszych danych eksport sprzętu medycznego z Polski wzrósł z 1,03 mld USD w 2016 r. do 2,42 mld USD, czyli o prawie 134 proc. Dane za 2019 będą wkrótce.

Niemcy najważniejszym odbiorcą

Wzrost polskiego eksportu to efekt coraz szerszej ekspansji zagranicznej polskich firm w poszukiwaniu rynków zbytu. Z informacji InfoCredit wynika, że najważniejszym odbiorcą sprzętu medycznego z Polski są Niemcy (obecnie prawie 22 proc.). Tuż za naszym sąsiadem i największym partnerem handlowym są Stany Zjednoczone. To oznacza, że sprzęt medyczny wyprodukowany w Polsce ma już na tym rynku ugruntowaną pozycję. Udział USA w polskim eksporcie sprzętu medycznego w ostatnich latach stale rośnie.

- Spory udział mogą mieć w tym zagraniczne koncerny, inwestujące w naszym kraju. Produkcja idzie jednak na nasze konto - oceniają eksperci InfoCredit.

Pięć największych rynków zbytu i ich udział w eksporcie polskiego sprzętu medycznego:

2016

2017

2018

Niemcy

32,5%

Niemcy

20,8%

Niemcy

21,8%

USA

9,8%

Dania

20,5%

USA

20,0%

Dania

5,7%

USA

15,7%

Dania

11,9%

Kanada

3,9%

Wlk. Brytania

5,6%

Francja

6,9%

Francja

3,8%

Francja

4,2%

Wlk. Brytania

5,5%

Źródło: InfoCredit

Udział pozaeuropejskich rynków w strukturze polskiego eksportu sprzętu medycznego nadal może rosnąć. Potwierdzają to informacje z polskich firm, zawierających kolejne kontrakty. W maju ubiegłego roku Famed Żywiec- wystawca zbliżającychc się jedynych w Polsce kompleksowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED -informował, że rynek chiński generuje niemal 20 proc. rocznych przychodów sprzedaży eksportowej grupy. Według szacunków Famed do końca bieżącej dekady chiński rynek urządzeń medycznych będzie drugim pod względem wartości na świecie. Spółka podała, że jej atutem jest jakość. Sprzęt Famedu pozycjonowany jest w Chinach w segmencie premium i konkuruje z produktami firm amerykańskich, niemieckich czy japońskich.

Chińskich odbiorców sprzętu medycznego wyprodukowanego w Polsce nie ma jeszcze w ścisłej czołówce tego rankingu, czyli w pierwszej piątce. Z roku na rok pną się jednak coraz wyżej. Z danych InfoCredit wynika, że w 2016 r. Chiny zajmowały 11. miejsce wsród odbiorców (2 proc.), a obecnie są już na 8. miejscu (2,3 proc.).

Wyniki polskich producentów ostro w górę

Wzrostową tendencję widać także w wynikach polskich producentów sprzętu medycznego, którzy stawiają na eksport i promocję swoich wyrobów wśród zagranicznych obiorców.

InfoCredit zbadał grupę wystawców Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED organizowanych w Poznaniu przez Grupę MTP.

Pod uwagę wzięto przychody 108 wystawców, którzy publikowali swoje wyniki od 2014 do 2018 r. Jak wynika z przeprowadzonej analizy przychody grupy w tym czasie wzrosły o blisko 30 proc. a ich zysk netto o 112 proc.

Dane o eksporcie sprzętu medycznego, użyte do analizy InfoCredit, pochodzą z bazy ONZ Comtrade. Na potrzeby analizy wybrano towary z trzech kategorii: od przyrządów i urządzeń stosowanych w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii (w tym aparatura scyntygraficzna, inna aparatura elektro-medyczna i przyrządy do badania wzroku) przez sprzęt ortopedyczny (w tym kule, pasy chirurgiczne i wiązary; szyny i inne urządzenia do złamań; sztuczne części ciała; aparaty słuchowe i inne, noszone lub wszczepiane w ciało) po aparaturę do promieniowania rentgenowskiego; lampy rentgenowskie, generatory rentgenowskie, generatory wysokiego napięcia, panele i biurka sterowania, ekrany, stoły do badań lub zabiegów. Z analizy wyłączono aparaturę do prześwietleń niemedycznych.

Ofertę zarówno polskich jak i zagranicznych producentów sprzętu i wyposażenia medycznego z będzie możńa ocenić na zbliżających się targach SALMED, które odbędą się 18-20 marca 2020 r. na terenie Międzynarodowoych Targów Poznańskich.

Więcej na: www.salmed.pl