📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Pomoc drugiemu człowiekowi czyli warsztaty z resuscytacji

Podziel się

Jakie czynności powinniśmy przeprowadzić, kiedy widzimy u drugiego człowieka utratę przytomności, bezdech, prawdopodobne zatrzymanie krążenia? Jak postąpić, by uratować komuś życie w momencie wymagającym zdecydowanych i szybkich działań? Czy – nawet jeśli w przeszłości uczyliśmy się na kursach z pierwszej pomocy, jak jej udzielić – czy dzisiaj pamiętamy dokładne czynności resuscytacyjne?

Wielkopolska Izba Lekarska wychodzi naprzeciw takim pytaniom i organizuje szkolenia z resuscytacji, pozwalające dobrze przygotować się do szybkiej i profesjonalnej pomocy drugiemu człowiekowi.

Warsztaty z zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych oraz szkolenia z ratownictwa medycznego prowadzone przez Wielkopolską Izbę Lekarską dedykowane są przede wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom oraz osobom wykonującym zawód medyczny: pielęgniarkom, czy ratownikom medycznym. Tylko w ubiegłym roku z warsztatów i szkoleń organizowanych przez Wielkopolską Izbę Lekarską skorzystało 200 osób.

Na targach SALMED otwieramy możliwość skorzystania z warsztatów również dla osób wykonujących inne zawody niż zawody medyczne. Każdy uczestnik targów może w warsztatch WIL uczestniczyć.

Warsztaty prowadzą wykwalifikowani specjaliści ze środowiska medycznego - z wieloletnim doświadczeniem w pracy w pogotowiu ratunkowym, na oddziałach: anestezjologii i intensywnej terapii, kardiologii, chirurgii i pediatrii. Wszyscy prowadzący posiadają uprawnienia instruktorskie nadawane przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji.

Organizatorzy zdają sobie sprawę, jak często każdy człowiek może spotkać się z sytuacją zatrzymania krążenia u innej osoby – to może się zdarzyć w każdej chwili: na ulicy, w budynkach użyteczności publicznej, na lotnisku, czy w środkach transportu miejskiego. Każda osoba, która jest kierowcą może się też spotkać z sytuacją wypadku komunikacyjnego, gdzie trzeba zabezpieczyć sytuację do czasu przyjazdu pogotowia i trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Celem szkolenia jest nauczanie poszczególnych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zwłaszcza pod kątem umiejętności technicznych. Chodzi o właściwe postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia oraz w innych stanach zagrożenia życia, przygotowanie do rozwiązywania problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia – elementy komunikacji z zespołem, z bliskimi pacjenta, decyzyjność w nagłych sytuacjach.

Uczestnicy warsztatów poddawani są ocenie podczas symulowanych scenariuszy. Specjaliści oceniają ich umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomość algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia

Specjaliści wskazują, że wiedza na ten temat powinna być odświeżana, dlatego warsztaty są dedykowane także tym osobom, które przeszły podobne szkolenia w przeszłości.

Data: 19, 20 marca 2020
Godz: 10.30- 15.30
Miejsce: Sala AB, Antresola, Pawilon 7, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Organizator: Wielkopolska Izba Lekarska

UWAGA:
Wstęp bezpłatny dla uczestników targów SALMED, obowiązuje zwrotna opłata rezerwacyjna w wysokości 50 zł. Konieczna wcześniejsza rejestracja na wydarzenie. Liczba miejsc ograniczona! Informacje w sprawie zapisów dostępne na stronie wil.org.pl/salmed. Informacji na temat warsztatów udziela Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: odz@wil.org.pl, tel. 601 799 706