📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Prawo zamówień publicznych optymalniej

Podziel się

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych obowiązuje od stycznia 2021 roku i wprowadziła wiele znaczących zmian. Niestety niektóre z nich nadal budzą wiele wątpliwości. Szansą na ich rozwianie jest szkolenie pt.: Prawo zamówień publicznych optymalniej, które odbędzie się podczas targów SALMED.

W Nowej Ustawie są także i takie przepisy, które warto wykorzystać ale Zamawiający sięgają po nie zbyt nieśmiało,  lub zbyt rzadko, lub w ogóle ich nie wykorzystują. Tymczasem w szczególności z uwagi na  niezwykle trudną generalnie sytuacją związaną z pandemią,  warto wykorzystać każdy instrument, który daje nam jakąkolwiek szansę na lepsze rozwiązania.

Proponujemy Państwu zapoznanie się z kilkoma możliwościami w ustawie Prawo zamówień publicznych, które lepiej wykorzystane mogą przynieść, także szpitalom i innym jednostkom służby zdrowia korzyść  w realizacji zamówień  publicznych. Ponadto zaprezentowane będą rekomendacje usprawnienia systemu zarządzania, planowania i monitorowania w obszarze zamówień publicznych.

Adresatami tego wydarzenia są dyrektorzy szpitali, dyrektorzy administracyjni lub do spraw ekonomicznych, osoby zajmujące się obsługą przetargów w szpitalach, reprezentanci administracji samorządowej, przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszyscy zainteresowani tematyką sprawnego zarządzania pionem zamówień publicznych szpitali i jego usprawnieniem.

Szkoleniem zainteresowani powinni być również przedstawiciele firm medycznych biorący lub chcący brać udział w przetargach publicznych.

 

Data: 23 marca 2022 r. w godz. 14.00-16.30

Miejsce odbywania szkolenia: MTP, pawilon 3

UWAGA: UDZIAŁ W WARSZTATACH MOŻLIWY JEDYNIE PO ODEBRANIU BEZPŁATNEGO BILETU NA TARGI SALMED

PROGRAM SZKOLENIA

Przygotowanie postępowania


1. Wstępne konsultacje rynkowe – rekomendacja audytora jak je realizować, żeby optymalnie wykorzystać potencjał i wiedzę Wykonawców lub ekspertów w przygotowaniu postepowania;

 • KROK PO KROKU – jak przygotować
 • KROK PO KROKU – jak przeprowadzić wstępne konsultacje z oczekiwanym efektem i w warunkach pandemii

Wybór optymalnej procedury

2. Tryby negocjacyjne

 • Nowe trendy w Prawie zamówień publicznych odnoszące się trybów negocjacyjnychrekomendacje audytora specjalizującego się w Pzp
 • Korzyści z wykorzystania trybów negocjacyjnych
 • Przygotowanie trybów negocjacyjnych
 • Techniczne i organizacyjne aspekty trybów negocjacyjnych
 • Odformalizowanie trybu zamówienia z wolnej ręki
 • Kwestionariusz samooceny przygotowania trybów negocjacyjnych – praktyczne narzędzie audytorskie do wykorzystania przez Zamawiającego

Optymalizacja systemu udzielania zamówień publicznych

 

 

3. Profesjonalizacja – konieczny krok w optymalizacji systemu udzielania zamówień publicznych.

 

 • Wykorzystanie potencjału kadrowego i mechanizmów zarządzania do poprawy systemu udzielania zamówień publicznych
 • Lista samokontroli – przydatne narzędzie do zarządzania, planowania i monitorowania systemu udzielania zamówień publicznych – KROK PO KROKU CO MOŻESZ ZROBIĆ –  żeby usprawnić i poprawić - z rekomendacją audytora
 • Uwzględnienie w rekomendacji kilku zaleceń dla wszystkich Zamawiających ujętych w dokumencie pod nazwą POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA – wydanych na podstawie art. 21 ustawy Prawo zamówień publicznych - dotyczących priorytetowych działań Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze zamówień publicznych oraz pożądanego kierunku działań zamawiających w zakresie udzielanych zamówień (Załącznik do Uchwały nr 6 Rady  Ministrów  z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa. P.2022.125)

 

 Podsumowanie

  

 • Praktyczne wnioski w zakresie optymalizacji realizacji zamówień publicznych - w kontekście specyficznych potrzeb i problemów szpitali i innych jednostek służby zdrowia.
 • Dyskusja na podsumowanie szkolenia.

Program szkolenia jest własnością intelektualną trenera i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Trener - Małgorzata Niemiec

 

 • Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004-2007,
 • Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem  państwowym  - zaświadczenie Ministra Finansów,
 • Certyfikowany Dyplomowany Audytor Wewnętrzny II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej,
 • Certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności doradca i szkoleniowiec – projekt KIGNET  podsieć  LEX,
 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych,
 • Wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW).

Doświadczenie trenerskie od 2003r. – tylko w ostatnich latach kilka tys.  godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami.

Doświadczenie i znajomość  od strony Zamawiającego i Wykonawcy specyfiki zamówień publicznych realizowanych przez szpitale (potwierdzona referencjami wieloletnia działalność doradcza, szkoleniowa w tym obszarze).