📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Projekt koncepcyjny urządzenia do transportu organów

Podziel się

Podczas targów SALMED będzie miała miejsce prezentacja innowacyjnego produktu, który ma szansę zrewolucjonizować rynek transportu organów. Odwiedzając nas między 15 a 17 marca będziecie mogli porozmawiać z twórcą oraz zapoznać się z prototypem urządzenia.

Projekt autorstwa Daniela Czyszczoń z Politechniki Krakowskiej stanowi kompleksową wizję nowego produktu, jakim jest urządzenie do transportu organów ludzkich, podczas operacji przeszczepu. Wielopłaszczyznowy proces transplantacji narządu wymaga sprawnych i skutecznych rozwiązań. Biorąc pod uwage złożoność logistyczną, wymagające środowisko oraz ogromne koszty dostępnych dzisiaj metod perfuzjii narządów, powstał projekt systemu oferującego nowy sposób myślenia o transplantacji


Urządzenie służy do transportowania organów (niezależnie od rodzaju: serce, płuco, nerki, wątroba). Urządzenie przystosowywane jest do konkretnego narządu wyłącznie poprzez jednorazowe pojemniki montowane w środku konsoli. Projekt opiera się na metodzie perfuzji w normotermii polegającej na wytworzeniu sztucznego układu symulującego warunki panujące w organizmie.

Uniwersalność urządzenia pozwala na nowy sposób transportu, zarządzania oraz magazynowania tego rodzaju urządzeń. Biorąc pod uwagę metodę transportu, przyczynia się również znacząco do obniżenia kosztów zakupu pojemników, jak i samego transportu organu.

Cykl pracy urządzenia

 

Koncepcja urządzenia polega na możliwości przystosowania urządzenia do transportu różnych organów za pomocą wymiany jednorazowych modułów (pojemnik, do którego wkładany jest bezpośrednio organ). Urządzenie posiada na stałe zamontowany hardware oraz software, który jest w stanie obsłużyć serce, płuca, nerki oraz wątrobę.

Sposób zarządzania systemem

 

System umożliwia dostęp do takich informacji jak: gdzie aktualnie znajduje się urządzenie, informuje o miejscu oraz rodzaju operacji, która zostanie zaplanowana jako kolejna. Wiedza ta może okazać się szczególnie pomocna dla koordynatorów transplantacyjnych. Biorąc pod uwage ilość wykonywanych przeszczepów w skali roku (Z danych Poltransplant wynika, że w 2015 r. przeszczepiono 1432 narządy*) uniwersalność pojemnika pozwoli na ograniczenie ilości urządzeń funkcjonujących w danym kraju, co może wpłynąć na obniżenie kosztów ogólnych przeszczepienia narządu.

Autor projektu
Daniel Czyszczoń
Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
Politechnika Krakowska

Praca dyplomowa
Promotor: dr inż Jacek Habel
Konstultacja: dr Piotr Domagała