📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Salmed pod patronatem Ministerstwa Rozwoju

Podziel się

Ministerstwo Rozwoju objęło patronatem honorowym targi SALMED. Przedstawiciele Ministerstwa będą też obecni w specjalnie zaaranżowanej strefie wystawienniczej. Podczas targów zaprezentują Program rządowy „Dostępność Plus”.

Adresatem rządowego programu „Dostępność Plus” jest szerokie grono osób ze szczególnymi potrzebami, wśród których wyróżniono w  szczególności dwie grupy – osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Celem Programu rządowego „Dostępność Plus” jest podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życia dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji. Służyć temu będzie poprawa dostępności przestrzeni publicznej, w tym architektury, transportu, produktów i usług.

„Dostępność” to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi. Dostępność jest dla wielu osób warunkiem prowadzenia niezależnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kraju, społeczności lokalnej, szkoły czy miejsca pracy.

- Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na promowanie najlepszych produktów i usług branż priorytetowych o wysokiej jakości wpisujących się w ideę projektowania uniwersalnego, które  spełniają kryteria dostępności w rozumieniu Programu rządowego Dostępność Plus 2018-2025, określonych jako „produkt dostępny”. Zależy nam  także na inspirowaniu dalszego rozwoju nowych produktów przeznaczonych dla osób o szczególnych potrzebach, promowanie postaw proinwestycyjnych i dokonań innowacyjnych w zakresie dostępności - czytamy w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.

Dowiedz się więcej o Programie na stoisku Ministerstwa Rozwoju podczas SALMED 2020.

Zapraszamy do pawilonu 7 na stoisko 42!