📣Do zobaczenia 19.03-21.03.2024 r. ! 📣  

Organizator:

Seminarium Krąg Zdrowia - łączy nas leczenie!

Podziel się

Organizator zaprezentuje funkcjonowanie KRĘGU ZDROWIA i poprzez to wzajemne rozwijanie podmiotowości wszystkich uczestników, ich możliwości rynkowych i bezpieczeństwa planowania na przyszłość.

 

Celem seminarium realizowanego przez KRĄG ZDROWIA jest postawienie problemu konkurencyjności prywatnych usług medycznych wobec działań państwowego systemu opieki zdrowotnej. Organizator zaprezentuje funkcjonowanie KRĘGU ZDROWIA i poprzez to wzajemne rozwijanie podmiotowości wszystkich uczestników, ich możliwości rynkowych i bezpieczeństwa planowania na przyszłość. Zostanie podjęty również temat współpracy samorządów z firmami medycznymi wobec systemu ochrony zdrowia, gdzie zdrowie i zdrowienie obywateli jest wyzwaniem nadrzędnym.

TERMIN: 15 marca (czwartek)
GODZINA: 12.00 - 15.00
MIEJSCE: Pawilon 7, Antresola, Sala E

ZASADY WSTĘPU: Wydarzenie otwarte dla uczestników targów SALMED 2018.Wstęp na targi na podstawie biletów wstępu zakupionych nastronie mtp24.pl lub kasach biletowych oraz na podstawiezaproszenia, karty VIP i karty wystawcy.

Współpraca prywatnych firm medycznych z samorządem terytorialnym – horyzonty
dr n. med. Krzysztof Galbas, moderator

Prywatna praktyka lekarska na rynku usług medycznych – możliwości konkurowania,
Przemysław Pater, moderator

KRĄG ZDROWIA, oferta rynkowego łączenia potencjału prywatnych firm medycznych,
dr n. med. Krzysztof Galbas, moderator

Swój udział w seminarium potwierdzili zaproszeni goście Kręgu Zdrowia, m.in.:

  • Wiceprezydent Miasta Poznania, Pan Jędrzej Solarski
  • Burmistrz Środy Wielkopolskiej, Pan Wojciech Ziętkowski
  • Wiceprezes Związku Miast Polskich, Pan Marek Wójcik
  • Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Pan Andrzej Sokołowski

W panelu wezmą także udział przedstawiciele firmy Programa™, którzy na przykładzie systemu Krąg Zdrowia wskażą, jak nowoczesne narzędzia informatyczne wspierają funkcjonowanie placówek medycznych, a także przedstawiciele firmy StethoMe™, którzy omówią wpływ innowacji medycznych na system ochrony zdrowia.

KRĄG ZDROWIA Sp. z o.o. jest firmą powstała dla realizacji idei łączenia potencjału i planów rozwoju prywatnych firm medycznych na terenie Polski. KRĄG ZDROWIA sp. z o.o. tworzy strukturę realnej współpracy podmiotów i możliwości leczenia człowieka chorego TAM, gdzie obecne, bezpośrednie działania są niewystarczające. Struktura firmy jest tworzona i działa według zasady, budowania drogi leczenia pacjenta OD MOŻLIWOŚCI DO DOSTĘPNOŚCI. (dzisiaj jest to niemożliwe poprzez rozproszenie i pauperyzację oraz odczłowieczenie procesu leczenia). U podstaw istnienia i rozwoju KRĘGU ZDROWIA Sp. z o.o. leży zasada PARTNERSTWA rozumiana, jako świadome dobrowolne i wzajemne tworzenie warunków do realizacji celu głównego, czyli leczenia człowieka chorego. Obowiązuje w samym akcie leczenia, oraz w budowaniu wszystkich relacji jemu służących. Realizowanie PARTNERSTWA jest źródłem siły i struktury KRĘGU ZDROWIA, a nie tylko gwarantem uczciwości zawieranych umów.