📣Do zobaczenia 19.03-21.03.2024 r. ! 📣  

Organizator:

STOMOZ partnerem targów SALMED!

Podziel się

Do grona naszych patronów branżowych dołączyło Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ. Podczas Salmed organizacja przygotuje sesję: Procesy zarządzania szpitalami w warunkach niepewności systemu ochrony zdrowia – stan obecny – wyzwania – zagrożenia.

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ to najstarsza w Polsce organizacja, która skupia menedżerów zajmujących się zarządzaniem instytucjami opieki zdrowotnej.

STOMOZ wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą decydentów, aktywnie uczestniczy w tworzeniu prawa, w konsultacjach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Opiniuje akty prawne dotyczące środowiska ochrony zdrowia, wspiera menedżerów w podnoszeniu ich kompetencji zawodowych, uczestniczy w międzynarodowych projektach edukacyjnych.

SESJA STOMOZ SALMED 19.03.2020, Poznań

„PROCESY ZARZĄDZANIA SZPITALAMI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA – stan obecny – wyzwania – zagrożenia”

moderator sesji: dr Iwona Mazur – Prezes Zarządu Głównego STOMOZ

Sesja 12.00 – 15.30

12.00
dr Iwona Mazur – Dyrektor, Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, „Priorytety psychiatrii dzieci i młodzieży – próba reformy”

12.25
dr Dariusz Hajdukiewicz – Dyrektor, Szpital im. W. Orłowskiego w Warszawie, „Odpowiedzialność menedżerów opieki zdrowotnej”

12.50
Maciej Sokołowski – V-ce Prezes Oddz. Dolnośląskiego STOMOZ, „Za czym kolejka ta stoi? Problemy kolejek do AOS

13.15
Dorota Gałczyńska – Dyrektor, Szpital Bielański w Warszawie, „Sieć szpitali – wady i zalety”

13.40
Piotr Trybalski – V-ce Prezes, Szpital Miejski w Zabrzu Sp.zo.o., „Pacjent ze stomią – współczesny problem społeczny. Organizacja kompleksowej opieki ze szczególnym uwzględnieniem okresu pohospitalizacyjnego – grupy wsparcia

14.05
Alicja Krudysz – Pełnomocnik Dyrektora, Szpital im. W. Orłowskiego w Warszawie, „Nowa inwestycja – projekty, realizacja, problemy”

14.30
dr Piotr Karniej – Prodziekan, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, „Regionalizacja kształcenia pielęgniarek i położonych - nowe możliwości współpracy szpitali powiatowych i wojewódzkich z uczelniami w celu zwiększenia zatrudnienia kadr medycznych

14.55
Panel dyskusyjny „Porozmawiajmy o zarządzaniu szpitalami” (prowadząca: dr Iwona Mazur – Prezes ZG STOMOZ)

15.30

Zakończenie sesji