📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Warsztaty dla menedżerów ochrony zdrowia

Podziel się

Praktyczne warsztaty szkoleniowe dla managerów ochrony zdrowia oraz dla zarządów spółek medycznych i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi realizowane przez IBF GROUP odbędą się w ostatnim dniu targów SALMED. Skuteczna rejestracja medyczna, Reforma Szpitalnictwa, Nowa ustawa jakości w ochronie zdrowia - to trzy tematy, które poruszą eksperci.

IBF GROUP proponuje specjalnie dobrane tematy, które będą realizowane w ujęciu praktycznym dla managerów i kadry zarządzającej w Ochronie Zdrowia. Poniżej dostępne są  3 warsztatowe szkolenia do wyboru (można brać udział zarówno w wybranych warsztatach jak również we wszystkich).
W ramach każdego warsztatu uczestnikowi przysługuje certyfikat uczestnictwa, materiały oraz poczęstunek kawowy, bezpłatny audyt od firmy Medidesk w zakresie funkcjonowania rejestracji medycznej Pacjentów oraz konsultacje z trenerami po warsztatach.
Cennik: (UWAGA: podczas rejestracji prosimy o informację, który warsztat Państwa interesuje, które konkretne warsztaty lub informację o udziale we wszystkich III warsztatach)
• Udział w warsztacie I – cena 200 zł
• Udział w warsztacie II – cena 200 zł
• Udział w warsztacie III – cena 200 zł
• Udział w II wybranych warsztatach – 5% rabatu
• Udział w III wybranych warsztatach – 10% rabatu

Warsztat I – 25 marca, godz. 10-30 – 12:00

Skuteczna rejestracja medyczna. Podnieś jakość i efektywność obsługi pacjenta.

W trakcie szkolenia:

 • Poznasz sprawdzone zasady, schematy i instrukcje profesjonalnej obsługi pacjenta w placówce medycznej
 • Dowiesz się Jak poprawić efektywność i zoptymalizować czas wykonywania codziennych działań w rejestracji medycznej
 • Sprawdzisz, co osłabia komunikację z pacjentem i poznasz sposoby na ujednolicenie lub wypracowanie nowych standardów obsługi

Program:

 • Omówienie struktury i sposobu prowadzenia rozmów z uwzględnieniem ich poszczególnych etapów
 • Wyjaśnienie pojęcia „Aktywnego słuchania” wraz z przykładami odpowiedniego zastosowania poszczególnych metod – ćwiczenia
 • Uświadomienie jak ważna jest postawa i zaangażowanie pracownika w kontakcie z pacjentem
 • Optymalizację przebiegu rozmowy - zwiększenie świadomości o wpływie na wizerunek placówki sposobów prowadzenia rozmowy i asertywnego podejścia do pacjenta
 • Wyjaśnienie dlaczego i w jakim celu warto informować pacjentów o korzyściach oraz rekomendować usługi placówki medycznej
 • Ujednolicenie lub ustalenie standardów obsługi pacjenta
 • Omówienie negatywnego wpływu jaki niosą ze sobą tzw. “osłabiacze” rozmów w komunikacji z pacjentem
 • Finalizację rozmów – „zamykania rozmów”

Prowadzący: Urszula Łaskawiec. Medidesk Sp. z o. o. Certyfikowany Trener Umiejętności Miękkich oraz Ekspert ds. Szkoleń i Rozwoju Kadry Medycznej z ponad 8-letnim doświadczeniem w koordynowaniu projektów sprzedażowych, opieki posprzedażowej i komunikacji z klientem

Warsztat II – 25 marca, godz. 12:15 – 13:45

Reforma Szpitalnictwa – praktyczne i prawne aspekty jakie czekają podmioty szpitalne

Program:

 • W jaki sposób podmioty szpitalne będą nadzorowane przez Agencję Rozwoju Szpitali (ARS)?
 • Jakie kryteria będą brane pod uwagę przy przypisywaniu szpitali do kategorii A-D?
 • Jakie działania podejmuje ARS w stosunku do placówek przypisanych do kategorii B-D (zasady restrukturyzacji szpitali przypisanych do poszczególnych kategorii)
 • Jak będą planowane, zatwierdzane oraz wykonywane działania naprawczo-rozwojowe?
 • Kim będzie nadzorca podmiotu szpitalnego? Jaka będzie relacja nadzorcy do dyrektora szpitala?
 • Jak będzie w praktyce wyglądała restrukturyzacja zadłużenia publicznych szpitali? Czy szpitale będą zawierały układy z wierzycielami?

Trenerzy:

dr Patryk Filipiak – doktor nauk prawnych, adiunkt i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i adwokat.

Szymon Rajski – radca prawny specjalizujący się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów leczniczych w zakresie prawa medycznego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy oraz zamówień publicznych.

Warsztat III – 25 marca, godz. 14:00 – 15:30

Nowa ustawa jakości w ochronie zdrowia – zmiany prawne oraz jak się zabezpieczyć przed kontrolami

Program:

 • Uzyskanie autoryzacji NFZ jako warunek uzyskania przez szpital finansowania ze środków publicznych
 • Zmiana w zasadach otrzymania akredytacji dla placówek ochrony zdrowia
 • Obowiązek prowadzenia przez szpitale wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa na który składają się m.in. obowiązek monitorowania i raportowania zdarzeń niepożądanych, identyfikacji i zarządzania ryzykiem, opracowywanie corocznie raportu jakości oraz standardowych procedur postępowania (SOP)
 • Minister Zdrowia, jako podmiot udzielający akredytacji
 • Wymagania w zakresie akredytacji
 • Nowe regulacje w zakresie stosowania monitoringu w szpitalu oraz opasek identyfikacyjnych dla pacjentów
 • Zasady i zmiany w zakresie prowadzenia rejestrów medycznych oraz zasad ich tworzenia i finansowania
 • Pozasądowy system rekompensowania szkód doznanych przez pacjentów w skutek zdarzeń medycznych.

Trenerzy:

Agnieszka Pietrzak - Jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z 06-2004, zdała egzamin sędziowski w Warszawie w 09-2008 i należy do Izby Adwokackiej w Warszawie od 11-2008.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym ochrony danych osobowych oraz RODO. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych (w tym SPZOZ), w szczególności w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, aspektach prawnych rozliczania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, postępowań kontrolnych.

Dominika Kołodziejska-Koza - adwokat w Kancelarii Adwokackiej APDK Agnieszka Pietrzak w Warszawie. Ma doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym działającym na polskim rynku. Doradza podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko NFZ. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii

KONTAKT  W SPRAWIE ZAPISÓW NA WARSZTATY:

Paweł Rudnicki, tel. kom.: 537 117 992, e-mail: pawel.rudnicki.ibf@op.pl

UWAGA: UDZIAŁ W WARSZTATACH  MOŻLIWY PO UISZCZENIU OPŁATY U ORGANIZATORA (IBF GROUP) ORAZ  PO ODEBRANIU BEZPŁATNEGO BILETU NA TARGI SALMED.

BILET NA TARGI UPOWAŻNIA DO WEJŚCIA NA TEREN TARGÓW SALMED, ZWIEDZANIA EKSPOZYCJI  I UDZIAŁU W POZOSTAŁYCH, BEZPŁATNYCH WYDARZENIACH UJĘTYCH W PROGRAMIE.