📣Do zobaczenia 19.03-21.03.2024 r. ! 📣  

Organizator:

Wielkopolska Izba Lekarska wspiera SALMED

Podziel się

Do patronów branżowych targów SALMED dołączyła Wielkopolska Izba Lekarska.

Wielkopolska Izba Lekarska to samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów, którego zadaniem jest ochrona zrzeszonych w nim przedstawicieli zawodów medycznych z Wielkopolski.

WIL w województwie wilkopolskim sprawuje pieczę i nadzór nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, ustanawia obowiązujące wszystkich lekarzy zasady etyki i deontologii zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie. Ponadto reprezentuje   i chroni zawód lekarza,   integruje środowisko lekarskie,  zajmuje stanowisko w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony ochrony zdrowia. Realizując swoje cele współpracuje z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą, prowadzi także instytucje samopomocowe i inne formy pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin.

Głównym organem samorządu lekarskiego jest Naczelna Izba Lekarska (NIL) i Okręgowe Izby Lekarskie (w tym WIL).

Więcej na: https://wil.org.pl/