📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Zamówienia publiczne na wyroby medyczne w czasie pandemii i  po niej - panel dyskusyjny

Podziel się

Jak pandemia wpłynęła na zamówienia publiczne? Czego możemy spodziewać się w tym i kolejnym roku? Jak wyglądają źródła finansowania wybranych kategorii wyrobów medycznych? O tym będą rozmawiać 23 marca podczas targów SALMED przedstawiciele: administracji rządowej, kluczowych organizacji w ochronie zdrowia, firm serwisujących sprzęt medyczny a także dyrektorzy szpitali i prawnicy.

Zamówienia publiczne na wyroby medyczne w czasie pandemii COVID-19 i  po niej. Panel dyskusyjny.

Data: 23 marca 2022 r. w godz. 11.00-13.00

Miejsce : MTP, pawilon 3

ZAGADNIENIA:

  • Jak pandemia wpłynęła na zamówienia publiczne – od przepisów po praktykę
  • Czego możemy spodziewać się w tym i kolejnym roku (przepisy, źródła finansowania wybranych kategorii wyrobów medycznych m.in. z  funduszy publicznych).
  • Opis przedmiotu zamówienia na sprzęt medyczny – przepisy a praktyka. Cena i pozacenowe kryteria wyboru w zamówieniach medycznych.
  • Serwisowanie sprzętu medycznego w ramach zamówień publicznych.

PANELIŚCI*:

- przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

- przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych

- przedstawiciel POLMED

- przedstawiciel Polskiej Federacji Szpitali

- dyrektor szpitala

- przedstawiciel firmy serwisującej sprzęt

- ekspert prawny

 

*Paneliści w trakcie potwierdzania

Moderator: Aleksandra Kurowska – redaktor naczelna portalu cowzdrowiu.pl

Organizator: Grupa MTP

UWAGA: UDZIAŁ W KONFERENCJI MOŻLIWY JEDYNIE PO ODEBRANIU BEZPŁATNEGO BILETU NA TARGI SALMED