📣Do zobaczenia 19.03-21.03.2024 r. ! 📣  

Organizator:

Medycyna Ekstremalna: seminarium

Podziel się

MEDYCYNA EKSTREMALNA, HIPERBARYCZNA, GÓRSKA, RATUNKOWA, INTENSYWNA

Podsumowanie I kwartału w pracach Komisjach Zdrowia Sejmu i Senatu oraz Komisji  Trójstronnej

Data: 20 marca 2020
Godz: 11.00-16.00
Miejsce: Sala F, Antresola, Pawilon 7, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Organizator: POLSKIE TOWARZYSTWO ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII sekcja MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ

przy współudziale:

  • Wielkopolska Izba Lekarska
  • Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni – Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Wielkopolskie Centrum Terapii Hiperbarycznej w Poznaniu
  • Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

Patronat naukowydr hab. n. med. prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego Michał GACA

Kierownik Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum Uniw. Zielonogórskiego

UWAGA: Wydarzenie otwarte, bezpłatne dla uczestników Targów SALMED  2020 – wstęp na Targi na podstawie biletów wstępu dostępnych na ogólnych zasadach zakupu

MEDYCYNA EKSTREMALNA, HIPERBARYCZNA, GÓRSKA, RATUNKOWA, INTENSYWNA

Seminarium naukowe adresowane jest dla osób zainteresowanych tematyką medycyny ekstremalnej, medycyny hiperbarycznej, medycyny górskiej, medycyny ratunkowej oraz intensywnej terapii.

Zapraszamy do udziału wszystkich lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, strażaków, policjantów, żołnierzy oraz nurków tak zawodowych jak i rekreacyjnych pragnących pozyskać najnowsze informacje w zakresie problemów medycyny w sytuacjach i miejscach ekstremalnych.

Zagadnienia te przedstawią nasi goście - zaproszeni prelegenci - krajowi oraz międzynarodowi eksperci w przedstawianych zagadnieniach.

SEMINARIUM NAUKOWO - DYDAKTYCZNE:

MEDYCYNA EKSTREMALNA – WYBRANE PROBLEMY - W WODZIE, NA ZIEMI I W GÓRACH

połączone z warsztatami umiejętności:

  • Postępowanie w krwotokach zewnętrznych i wewnętrznych w środowisku pozaszpitalnym
  • Opatrunki specjalistyczne w warunkach ekstremalnych

 

Seminarium część 1 – Część naukowa

10.55 – powitanie uczestników Seminarium
Paulina Pietrzak DYREKTOR SALMED, Grupa MTP

11.00 – 11.30 
Problemy medyczne w głębokich nurkowaniach rekreacyjnych
dr hab. n. med. Jacek KOT, KIEROWNIK Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni
PRZEWODNICZĄCY ECHM European Committee for Hyperbaric Medicine

11.30 – 12.00 
Wybrane aspekty medyczne nurkowań saturowanych
dr n. med. Zdzisław SIĆKO, DYREKTOR MEDYCZNY Divers Alert Network DAN EUROPE - POLSKA

12.00 – 12.15 
Prezentacja oferty studiów podyplomowych Medycyna Ekstremalna i Medycyna Podróży
Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
dr hab. med. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego  Piotr Major, Kierownik ds. programowych Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ; Kierownik naukowy studiów podyplomowych Medycyna Ekstremalna i Medycyna Podróży"

12.15 – 12.45 
Rescue Task Force - nowa konieczność zabezpieczeń medycznych w zdarzeniach o dużym zagrożeniu
dr n. med. Maciej NASKRĘT, KIEROWNIK Wielkopolskiego Centrum Terapii Hiperbarycznej w Poznaniu
Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum Uniw. Zielonogórskiego

12.45 – 13.15 
Problemy medyczne w górach wysokich na przykładzie wyprawy na K2 – prezentacja moderowana
rat. med. Jarosław BOTOR, instruktor ratownictwa górskiego, uczestnik wypraw wysokogórskich

13.15 – 13.45 
Hipotermia w medycynie ekstremalnej
dr n. med. Tomasz SANAK, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

13.45 – 14.00 Pytania z sali do prelegentów

14.00 – Poczęstunek kawa, herbata, napoje

Seminarium część 2 - Część praktyczna

14.00 – 16.00 
Warsztaty umiejętności praktycznych z udziałem zaproszonych firm

14.15 
Zebranie kierowników medycznych ośrodków hiperbarycznych w Polsce
dr hab. n. med. Jacek KOT, kierownik Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni

Uczestnicy po zakończeniu cz. 1 i cz.2 Seminarium otrzymają Dyplom potwierdzający udział w Seminarium i 5 punktów edukacyjnych przyznanych przez Wielkopolską Izbę Lekarską