📣Do zobaczenia 19.03-21.03.2024 r. ! 📣  

Organizator:

Nowe prawo zamówień publicznych: szkolenie

Podziel się

Nowe prawo zamówień publicznych. Analiza w kontekście potrzeb szpitali: szkolenie

nowości: co ? i dlaczego ? – oraz jaki jest cel nowego przepisu; zmiany: – jak jest ? – jak będzie? – dlaczego taka zmiana.

Data: 18 marca 2020
Godz: 10.30-14.00
Miejsce: Sala H, Antresola, Pawilon 7, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Organizatorzy: Trener - Małgorzata Niemiec

UWAGA: Wstęp bezpłatny dla uczestników targów SALMED. Konieczna wcześniejsza rejestracja na wydarzenie. Liczba miejsc ograniczona! Kontakt w sprawie zapisów: Ewelina Janik, Opiekun Zwiedzających, e-mail: ">ewelina.janik

Wprowadzenie nowej ustawy

 1. Cel i kierunek zmian nowej ustawy Pzp.;
 2. Nowa systematyka projektu ustawy – dookreślenie postulatu w zakresie sposobu dokonywania wydatków publicznych;
 3. Realizacja zamówień publicznych o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych kwota 30 000 euro – istotne zmiany – rekomendacja audytora – jak właściwie poukładać ten system w szpitalu;
 4. Wyłączenia z reżimu Pzp.- czy są zmiany?
  Przygotowanie postępowania
 5. Wstępne konsultacje rynkowe – rekomendacja audytora jak je realizować
 6. Czynności poprzedzająca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – w tym analiza potrzeb i wymagań
 7. Wyodrębnienie i uproszczenie procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych – wykorzystanie nowych możliwości w kontekście potrzeb szpitali
  Zmiany przepisów dotyczących poszczególnych trybów
 8. Zmiany w zakresie procedur dwustopniowych i uelastycznienie trybów negocjacyjnych
 9. Odformalizowanie trybu zamówienia z wolnej ręki – nowa lista do samooceny zasadności zastosowania tego trybu
  Realizacja postępowania – czynności
 10. Ogłoszenia i inne dokumenty zamówienia
 11. Zmiany w katalogu obligatoryjnych i fakultatywnych przesłanek wykluczenia
 12. Zmiany w zakresie polegania na zasobach podmiotów trzecich i podwykonawstwa
 13. Reguły w zakresie składania podmiotowych środków dowodowych
 14. Zmiany w procedurze odwróconej
 15. Zmiany w przepisach dotyczących kryteriów oceny ofert
 16. Termin związania ofertą – zmiany i doprecyzowanie przepisów
 17. Nowe zasady związane z wadium
 18. Unieważnienie postępowania -zmiany
 19. Nowe czynności poprzedzające zawarcie umowy
  Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej monitorowanie

  -Zakres obligatoryjnych zapisów w umowie
  -Zakazy w zakresie rażąco nieproporcjonalnego kształtowania niektórych postanowień umowy
  -Określenie klauzul niedozwolonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego
  -Ugoda i pozostałe zmiany w zakresie umów
 20. Raport z realizacji zamówienia – nowe obowiązki Zamawiającego
 21. Środki ochrony prawnej i kontrola zamówień publicznych – konsekwencje zmian i nowych rozwiązań dla systemu udzielania zamówień publicznych
 22. Wprowadzenie do ustawy regulacji dotyczących postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości

14.00 – 14.30 PRZERWA

Data: 18 marca 2020
Godz: 14.30-16.00
Miejsce: Sala H, Antresola, Pawilon 7, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Organizatorzy: Polska Federacja Szpitali

14.30-15.00
Wytyczne dot. Zamówień publicznych na serwisowanie sprzętu medycznego - Ligia Kornowska, Polska Federacja Szpitali

15.00-16.00
Panel dyskusyjny - jak optymalizować proces zamówień publicznych w szpitalach?

Paneliści:   przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia/NFZ; przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych, dyrektor szpitala; przedstawiciel firmy serwisującej sprzęt; ekspert prawny - kancelaria DZP

UWAGA: Wstęp bezpłatny dla uczestników targów SALMED. Konieczna wcześniejsza rejestracja na wydarzenie. Liczba miejsc ograniczona! Kontakt w sprawie zapisów: Ewelina Janik, Opiekun Zwiedzających, e-mail: ">ewelina.janik