Organizator:

Skorzystaj z ulgi podatkowej z tytułu udziału w targach

Podziel się

Głównym celem ulgi na ekspansję jest możliwość dodatkowego odliczenia wartości wydatków, które poniosła firma, by rozszerzać swoje rynki zbytu. Chodzi tu o wydatki m.in. na uczestnictwo w targach, działania promocyjno-informacyjne czy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu.

Na czym polega ulga na ekspansję?

Ulga na ekspansję, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., polega na możliwości dodatkowego odliczenia kosztów, które musi ponieść podatnik, aby rozszerzać swoje rynki zbytu, w tym na rynki zagraniczne. Wydatki na ekspansję mogą zostać odliczone – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi jako odliczenie od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku). Mowa tu o kosztach uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży jego produktów lub usług. Maksymalnie w danym roku podatkowym można odliczyć do 1 mln zł takich kosztów (ujmowanych w kwotach netto).

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi na ekspansję mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Jakie koszty można odliczyć?

Koszty, które przedsiębiorca poniósł żeby rozszerzyć swoje rynku zbytu (i które może odliczyć w ramach ulgi na ekspansję), to:

 • koszty uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego (w tym: zakup powierzchni, zabudowa stoiska, najem personelu, zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie)
 • koszty działań promocyjno-informacyjnych (w tym: zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacja prasowych broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących produktów)
 • koszt dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów
 • koszt przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów – w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów i rejestracji znaków towarowych
 • koszt przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Przedsiębiorca może odliczyć w/w koszty w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł te koszty.

Jak skorzystać z ulgi na ekspansję?

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi pod warunkiem, że w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych od końca roku, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (i w związku z tym skorzystał z ulgi na ekspansję):

 • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Jeżeli przedsiębiorca poniósł w danym roku stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń (w tym ulgi na ekspansję), to dokonuje odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Skorzystaj z oferty Grupy MTP i rozszerzaj swoje rynki zbytu

Grupa MTP jest organizatorem największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń  targowych w Polsce i Europie Środkowowschodniej. W portfolio mamy 100 unikalnych marek, zarówno wydarzeń biznesowych, jak i tych dla szerokiej publiczności, w tym najważniejsze spotkania polskich branż eksportowych, które rocznie odwiedza ponad milion gości z całego świata! To doskonała okazja do promocji produktów i usług, pozyskiwania nowych klientów i partnerów biznesowych!

KALENDARIUM TARGÓW

W portfolio Grupy MTP znajduje się także szeroki pakiet usług promocyjnych, dzięki którym precyzyjnie dotrzesz z ofertą do swoich potencjalnych klientów. Więcej informacji znajdziesz w Almanachu Grupy MTP.

ZOBACZ WIĘCEJ >>>
Skorzystaj z usług promocyjnych Optymalizuj działania w Internecie