📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Sprostać wyzwaniom medycyny i zmianom w prawie

Podziel się

Cyberbezpieczeństwo i informatyzacja w ochronie zdrowia, strefa start-upów, oferta programowa dla sektora rehabilitacji – to tylko niektóre z planowanych tematów targów SALMED 2020. Pod lupą ekspertów znajdą się zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych, nie zabraknie także rozwiązań ułatwiających placówkom medycznym wybór sprzętu.

Nowe Prawo zamówień publicznych pod lupą

Od stycznia 2021 roku będzie obowiązywała nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Zakres zmian jest szeroki. O tym jak bardzo dotkną one szpitale będzie się można dowiedzieć podczas Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED. Szkolenie z tego zakresu przeprowadzi ekspert, doświadczony audytor i arbiter z wieloletnim doświadczeniem trener Małgorzata Niemiec.

- Proponujemy zapoznanie się z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób ciekawy i w systematycznym ujęciu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szpitali.

Adresatami tego wydarzenia są dyrektorzy szpitali, dyrektorzy administracyjni lub do spraw ekonomicznych, osoby zajmujące się obsługą przetargów w szpitalach, reprezentanci administracji samorządowej, przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszyscy zainteresowani tematyką sprawnego zarządzania pionem zamówień publicznych szpitali i jego usprawnieniem.

Z programu skorzystać mogą również przedstawiciele firm medycznych biorący lub chcący brać udział w przetargach publicznych – zachęca do udziału w szkoleniu Małgorzata Niemiec.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmianami w prawie zamówień publicznych, odpowiednio wcześniej. W jednostkach w których system udzielania zamówień publicznych faktycznie oscyluje na granicy zdrowia i życia ludzkiego jest to szczególnie istotne.

Zostaną na nim omówione m.in.: nowa systematyka projektu ustawy – dookreślenie postulatu w zakresie sposobu dokonywania wydatków publicznych, czynności poprzedzające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – w tym analiza potrzeb i wymagań, zmiany w zakresie procedur dwustopniowych i uelastycznienie trybów negocjacyjnych, realizacja poszczególnych etapów postępowania, umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej monitorowanie. Nie zabraknie także dyskusji z uczestnikami.

Temat zmian w ustawie Prawo Zamówień Publicznych będzie również omówiony podczas panelu dyskusyjnego przygotowanego przez Polską Federację Szpitali. Do debaty pt. Wytyczne dot. zamówień publicznych na serwisowanie sprzętu medycznego zostaną zaproszeni m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Izb Lekarskich, dyrektorzy szpitali oraz eksperci start-upów w medycynie. Dyskutanci będą się wspólnie zastanawiać jak optymalizować proces zamówień publicznych w placówkach medycznych.

Dobry sprzęt buduje markę szpitala

W obliczu dynamicznie zachodzących zmian na rynku pożądane i poszukiwane są rozwiązania, które rzeczywiście prowadzą do uproszczenia, skrócenia czasu doboru i zakupu sprzętu medycznego oraz usług z tym związanych. Odpowiedzią na te potrzeby jest na bieżąco aktualizowana jednolita baza sprzętu medycznego (z ang. medical equipment), która zawiera wiele tysięcy jednostek sprzętowych pogrupowanych w poszczególne działy. Bogatą ofertę dla szpitali deklaruje wielu dystrybutorów. Można ją też znaleźć w ogłoszeniach na dedykowanych portalach. Dzięki takim platformom możliwe jest m.in. przeglądanie informacji na temat poszczególnych urządzeń, porównywanie ich parametrów, sięgnięcie do ich ofert i ostatecznie zakupienie sprzętu od wybranego dystrybutora.

Wyzwaniem dla placówek medycznych jest dobór, wyszukiwanie sprzętu medycznego i szacowanie wartości inwestycji. Seminarium poświęcone temu zagadnieniu odbędzie się w trakcie targów SALMED (18 marca) i przeznaczone jest dla pracowników zaopatrzenia i zamówień publicznych i działów aparatury medycznej mających na co dzień za zadanie optymalny dobór sprzętu medycznego w placówkach ochrony zdrowia. Partnerem spotkania jest portal medipment.pl. Eksperci portalu zaplanowali także w drugim dniu targów SALMED (19 marca) seminarium poświęcone internetowym narzędziom zwiększającym sprzedaż sprzętu medycznego, które dedykowane jest dyrektorom handlowym i marketingowym firm zajmujących się zaopatrzeniem placówek medycznych.

Start-up zone

Nowością targów SALMED będzie strefa przeznaczona dla start-upów w medycynie. Definicji tego pojęcia jest wiele, ale najczęściej za start-up uznaje się organizację szukającą modelu biznesowego posiadającą rozwiązanie lub produkt o charakterze innowacyjnym. Rośnie popyt na różnego rodzaju usługi medyczne. Podaż niemalże stoi w miejscu – brakuje w kraju lekarzy i pielęgniarek. Pomocą na te trendy może być technologia, którą wnoszą właśnie start-upy. Szczególnie pożądane są innowacje pozwalające na wczesnych etapach wychwytywać pewne zjawiska i zmniejszać kosztochłonność interwencji. Z badania, które na początku roku przeprowadziła firma MEDmeetsTECH i agencja Atena Search & Consulting wynika, że 53 proc. start-upów medycznych realizuje model zarówno B2B, jak i B2C. 32 proc. – tylko B2B. Jedynie 6 proc. chce dotrzeć tylko do pacjenta. Jeśli chodzi o specjalizację, dominują: specjalizacja interdyscyplinarna (29 proc.), kardiologia (15 proc.), ginekologia, sport, diagnostyka (po 8 proc.).

- Rynek start-upów medycznych jest jednym z bardziej obiecujących sektorów dla rozwoju polskiej myśli technologicznej. Innowacyjne rozwiązania z tej branży odnoszą sukcesy nie tylko nad Wisłą, ale i na świecie. Placówki medyczne stawiające na nowoczesność są nimi bardzo zainteresowane. Dla innowacyjnych start-upów szpitale to dobry rynek docelowy i przede wszystkim to rynek świadomy, że czasami trzeba sporo zainwestować, żeby później zyskać. Problemem jest finansowanie. Wszystkie działania dążące do osiągnięcia najpierw produktu, następnie certyfikacji, a ostatecznie dystrybucji są zdecydowanie droższe niż w przypadku innych branż. Obserwując polski rynek start-upów medycznych, widzimy podobną tendencję jak w innych krajach czyli podjęte wyzwanie rozwoju „digital health”. Takie start-upy pokażemy na targach Salmed w specjalnie wydzielonej strefie. Planujemy też dedykowane temu tematowi seminarium. Program SALMED musi sprostać wyzwaniom współczesnej medycyny i nadążyć za zmianami w polskim systemie ochrony zdrowia. Liczę, że będzie wsparciem nie tylko dla dyrektorów szpitali - zapowiada Paulina Pietrzak, dyrektor targów SALMED.

Panel dyskusyjny wokół zagadnienia start-upów przygotuje Polska Federacja Szpitali. Dyskusję odnośnie współpracy start-upów ze szpitalami rozpocznie Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali.

Na pytanie: Jak wspomóc wdrażanie innowacyjnych rozwiązań medycznych w Polsce, odpowiadać będą zaproszeni do dyskusji przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, NFZ, dyrektorzy szpitali oraz eksperci ds. start-upów. Panel zakończy prezentacja wybranych start-upów medycznych.

Szpitale w erze digital - szanse i zagrożenia

Żyjemy w erze rewolucji informacyjnej i powszechnej informatyzacji wielu obszarów życia, w tym szczególnie rynku zdrowia. Elektroniczna dokumentacja medyczna obecnie jest nieodzownym narzędziem  w procesie leczenia pacjenta. Jak regulacje prawne wpływają na systemy dla medycyny i co obecnie jest dla placówek medycznych obligatoryjne? O tym w trakcie SALMED powie Michał Zarzycki z KAMSOFT SA. Prelekcja jest dedykowana pracownikom rynku ochrony zdrowia: lekarzom, osobom zarządzającym placówkami medycznymi, pielęgniarkom i położnym.

Eksperci KAMSOFT przedstawią także innowacje dotyczące e-Zdrowia oraz e-Medycyny. Omówione zostaną praktyczne rozwiązania związane z wprowadzeniem e-Recepty, e-Zwolnienia, e-Skierowania,  e-Faktury oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Nie zabraknie dawki wiedzy dotyczącej systemów mobilnych i usług wykorzystywanych w komunikacji Lekarz-Pacjent-Apteka oraz zagadnienia automatyzacji procesów zdrowotnych.

- Na SALMED chcemy pokazać jak efektywnie korzystać z najnowszych technologii informacyjnych, ponieważ od elektronizacji rynku zdrowia nie ma już odwrotu. Mówiąc o informatyzacji rynku ochrony zdrowia nie sposób pominąć tematu cyberbezpieczeństwa. Poświęcimy mu sporo czasu. –deklaruje Paulina Pietrzak.

Uchwalona w 2018 r. ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wprowadziła kilka nowych pojęć– jest to m.in. cyberbezpieczeństwo czy operator usługi kluczowej. Mianem operatora usługi kluczowej określa się podmioty, które w jakimś stopniu tworzą cyfrową infrastrukturę kraju. Są to m.in. szpitale a dokładniej ujmując — każdy szpital, który ma oddział ratunkowy i należy do tzw. sieci. Dla tych placówek oznacza to wydatki i obowiązki, w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. O cyberbezpieczeństwie w ochronie zdrowia będzie można dowiedzieć się więcej podczas panelu przygotowanego przez Polską Federację Szpitali. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz prawników.

Rehabilitacja i resuscytacja na SALMED

Diagnostyka i programowanie rehabilitacji w zaburzeniach rozwojowych dzieci i młodzieży – pod takim tytułem odbędzie się w trakcie targów SALMED (19 marca) XIV Konferencja Naukowa z cyklu: Promocja Polskiej Rehabilitacji. Organizatorami wydarzenia są: oddział PAN w Poznaniu, Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej, Katedra Fizjoterapii Klinicznej AWF w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu oraz Grupa MTP.

Konferencja ma na celu przedstawienie najnowszych doniesień naukowych dotyczących zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży oraz praktycznych aspektów w dziedzinie programowania rehabilitacji. Z uwagi na swój multidyscyplinarny charakter, spotkanie przeznaczone jest nie tylko dla fizjoterapeutów, ale również dla lekarzy, pielęgniarek i innych specjalności medycznych związanych z rehabilitacją w zaburzeniach rozwojowych dzieci i młodzieży. Zgodnie z współczesnymi tendencjami WHO akcent położony będzie na zagadnienia integracji społecznej.

Program targów będzie wsparty także przez Wielkopolską Izbę Lekarską w Poznaniu, która przeprowadzi dla uczestników warsztaty z resuscytacji.

- Planowanych jest 6 grup ćwiczeniowych po 7 osób w jednej grupie. Grupy zmieniać się będą w sposób ciągły. Celem szkolenia jest nauczanie poszczególnych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zwłaszcza pod kątem umiejętności technicznych – zapowiada Monika Bączek z Ośrodka Komunikacji Medialnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED 2020 odbędą się 18-20 marca 2020 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Projektowi patronują kluczowe media i organizacje branżowe m.in.: Polska Federacja Szpitali, Wielkopolska Izba Lekarska, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia a także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, które w trakcie SALMED organizuje walne zgromadzenie delegatów.

SALMED to największe w Polsce targi sprzętu medycznego gromadzące liderów rynku. To doskonałe miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i wiedzy. Bogatemu programowi wydarzeń towarzyszy wystawa oferty producentów oraz dostawców aparatury i instrumentów medycznych, wyposażenia szpitali, klinik i gabinetów medycznych, a także sprzętu laboratoryjnego i rehabilitacyjnego.