📣Dziękujemy! Zapraszamy na kolejną edycję! 📣  

Organizator:

Zakres tematyczny

Podziel się

SALMED - największe w Polsce targi sprzętu medycznego gromadzą liderów rynku medycznego. Są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami świata medycyny, biznesu i nauki.

1. APARATURA I INSTRUMENTY MEDYCZNE

1.1. Urządzenia radiologiczne

1.1.1. Aparatura diagnostyczno-badawcza
1.1.2. Wyposażenie pomieszczeń
1.1.3. Aparatura do wywoływania i obróbki zdjęć
1.1.4. Aparatura do przechowywania i archiwizacji wyników badań
1.1.5. Aparatura kontrolno-pomiarowa pracowni radiologicznych

1.2. Urządzenia medycyny nuklearnej

1.2.1. Aparatura diagnostyczno-badawcza
1.2.2. Radionuklidy
1.2.3. Aparatura do badań radioimmunoanalizy
1.2.4. Aparatura kontrolno-pomiarowa i pomocnicza

1.3. Urządzenia diagnostyczne ultradźwiękowe

1.3.1. Aparatura USG do diagnostyki jamy brzusznej
1.3.2. Aparatura do diagnostyki kardiologicznej
1.3.3. Aparatura do diagnostyki angiologicznej
1.3.4. Aparatura do diagnostyki okulistycznej
1.3.5. Densytometry ultradźwiękowe
1.3.6. Inne urządzenia do diagnostyki USG

1.4. Urządzenia tomografii komputerowej CT

1.5. Urządzenia jądrowego rezonansu magnetycznego NMR

1.6. Urządzenia tomografii pozytonowej PET

1.7. Urządzenia do badań termograficznych

1.8. Aparatura do wziernikowania

1.8.1. Endoskopy górnego odcinka przewodu pokarmowego
1.8.2. Endoskopy dolnego odcinka przewodu pokarmowego\
1.8.3. Bronchoskopy
1.8.4. Endoskopy urologiczne
1.8.5. Torakoskopy
1.8.6. Artroskopy
1.8.7. Laparoskopy
1.8.8. Inne endoskopy, akcesoria, peryferia

1.9. Aparatura do badań czynności układu oddechowego

1.9.1. Analizatory gazowe układu oddechowego
1.9.2. Komory i zestawy badawcze
1.9.3. Spirometry
1.9.4. Pletyzmografy
1.9.5. Inne urządzenia do badań czynnościowych płuc

1.10. Aparatura kardiologiczna

1.10.1. Aparatura EKG
1.10.2. Zestawy monitorujące typu Holtera

1.10.2.1. Holter EKG
1.10.2.2. Holter ciśnienia

1.10.3. Aparatura ergometryczna (zestawy, bieżnie, itp.)
1.10.4. Aparatura telemetryczna do badań kardiologicznych (np. EKG)
1.10.5. Aparatura nieinwazyjna do badań hemodynamicznych
1.10.6. Inne urządzenia kardiologiczne

1.11. Urządzenia do badań neurologicznych

1.11.1. Elektromiografy EMG
1.11.2. Elektroencefalografy EEG
1.11.3. Aparatura EEG typu Holtera
1.11.4. Inna aparatura neurologiczna

1.12. Urządzenia do badań prenatalnych i okołoporodowych

1.12.1. Aparatura do diagnozowania płodu
1.12.2. Kardiotokografy

1.13. Aparatura do pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu

1.14. Audiometry

1.15. Inne urządzenia diagnostyki obrazowo-czynnościowej

1.16. Urządzenia do chirurgii

1.16.1. Mikroskopy operacyjne
1.16.2. Lasery operacyjne
1.16.3. Litotryptery, systemy do kruszenia kamieni nieinwazyjne i inwazyjne
1.16.4. Narzędzia chirurgiczne (noże HF, diatermie i inne systemy)
1.16.5. Implanty chirurgiczne
1.16.6. Aparatura specjalna:

1.16.6.1. neurochirurgiczna
1.16.6.2. traumatologiczna
1.16.6.3. ortopedyczna
1.16.6.4. chirurgii naczyniowej
1.16.6.5. urologiczna
1.16.6.6. okulistyczna
1.16.6.7. otolaryngologiczna
1.16.6.8. ginekologiczno-położnicza

1.17. Urządzenia anestezjologii i intensywnej opieki medycznej

1.17.1. Aparatura monitorująca czynności życiowe
1.17.2. Defibrylatory i stymulatory
1.17.3. Inkubatory
1.17.4. Wentylatory
1.17.5. Aspiratory
1.17.6. Dozowniki i pompy infuzyjne
1.17.7. Aparatura do znieczulania
1.17.8. Laryngoskopy
1.17.9. Łóżeczka cieplne dla noworodków
1.17.10. Podkłady cieplne
1.17.11. Inna aparatura anestezjologiczna

1.18. Urządzenia wspomagające, zastępujące działanie narządów

1.18.1. Aparatura do hemodializy i hemoperfuzji
1.18.2. Kardiostymulatory
1.18.3. Aparaty słuchowe
1.18.4. Inne urządzenia wspomagająco-zastępujące

1.19. Inhalatory i akcesoria do inhalacji

1.20. Aparatura osobista

1.20.1. Glukometry
1.20.2. Aparaty do pomiaru ciśnienia
1.20.3. Dozowniki
1.20.4. Inne

1.21. Wyłączniki nożne do współpracy z urządzeniami medycznymi

2. POJAZDY SPECJALISTYCZNE, SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA UŻYWANE W MEDYCYNIE RATUNKOWEJ I RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

2.1. Sprzęt do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej

2.2. Wyposażenie i sprzęt ratowniczy w ratownictwie specjalistycznym

2.3. Ambulanse i specjalistyczne pojazdy ratownicze

2.4. Aparatura medyczna w szpitalnym oddziale ratunkowym

2.5. Stymulatory medyczne i edukacja w medycynie ratunkowej

3. WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

3.1.  Sprzęt laboratoryjny

3.1.1. Analizatory
3.1.2. Urządzenia do dokonywania ewaluacji
3.1.3. Inkubatory
3.1.4. Mikroskopy
3.1.5. Mikrotomy
3.1.6. Osmometry
3.1.7. Pompy
3.1.8. Wytrząsarki
3.1.9. Sprzęt do wstrząsania i mieszania
3.1.10. Wirówki
3.1.11. Armatura
3.1.12. Autoklawy
3.1.13. Sprzęt diagnostyczny
3.1.14. Odczynniki
3.1.15. Inny sprzęt laboratoryjny i instrumenty

3.2. Meble laboratoryjne

4. REHABILITACJA I FIZJOTERAPIA

4.1. Pomoce i urządzenia dla osób z upośledzeniem wzroku

4.2. Pomoce i urządzenia dla osób z upośledzeniem słuchu

4.3. Pomoce i urządzenia dla osób upośledzonych umysłowo

4.4. Pomoce i urządzenia dla inwalidów ruchu

4.4.1. Pomoce do chodzenia
4.4.2. Wózki inwalidzkie
4.4.3. Łóżka inwalidzkie
4.4.4. Materace przeciwodleżynowe
4.4.5. Pomoce kompensacyjne
4.4.6. Pomoce ortopedyczno - protetyczne

4.5. Stoły i leżanki do masażu

4.6. Wanny i aparatura wodolecznicza

4.7. Sprzęt i akcesoria do masażu

4.8. Fizjoterapia zimnem

4.9. Fizjoterapia ciepłem

4.10. Sprzęt fizjoterapeutyczny

4.11. Sprzęt do kinezyterapii

4.12. Sprzęt do światłoterapii

5. MEBLE MEDYCZNE I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH

5.1. Systemy oświetleniowe

5.2. Wyposażenie i aparatura do sal operacyjnych

5.2.1. Meble dla sal operacyjnych
5.2.2. Stoły operacyjne
5.2.3. Urządzenia pomocnicze do operacji
5.2.4. Śluzy powietrzne
5.2.5. Urządzenia dla banków krwi
5.2.6. Ramiona sufitowe do sal operacyjnych
5.2.7. Kolumny podnoszące
5.2.8. Wózki zabiegowe i anestezjologiczne
5.2.9. Łóżka transportowe
5.2.10. Ssaki (pompy ssące, elektryczne i próżniowe)
5.2.11 Pozostałe urządzenia i aparatura do sal operacyjnych

5.3. Wyposażenie i aparatura dla oddziałów szpitalnych

5.3.1. Szafki nocne i szafy
5.3.2. Stojaki do wlewów, przyłącza sufitowe i ścienne
5.3.3. Wózki do pielęgnacji pacjentów
5.3.4. Łóżka dla pacjentów i akcesoria
5.3.5. Koła i kółka obrotowe (do urządzeń medycznych, takich jak łóżka)
5.3.6. Ramy wyciągowe do łóżek
5.3.7. Sejfy dla pacjentów
5.3.8. Systemy do podnoszenia pacjentów

5.4. Meble / Wyposażenie do gabinetów lekarskich i zabiegowych

5.4.1. Stoły do instrumentów i aparatury
5.4.2. Stoły ortopedyczne i do gipsowania
5.4.3. Stoły do bandażowania
5.4.4. Łóżka do badania i zabiegowe
5.4.5. Łóżka lecznicze i stoły do masażu
5.4.6. Meble do endoskopii
5.4.7. Fotele do badania i operacyjne
5.4.8. Fotele ginekologiczne i urologiczne
5.4.9. Szafki na instrumenty
5.4.10. Szafki na leki i środki zapobiegawcze
5.4.11. Wanny porodowe
5.4.12. Łóżka porodowe
5.4.13. Systemy do kąpania pacjentów
5.4.14. Kosze na śmieci

5.5. Urządzenia i meble do recepcji, poczekalni i pokoi dziennych

5.6. Wyposażenie oddziału noworodkowego

5.7. Wyposażenie kuchni

5.8. Wyposażenie pralni

5.9 Inne wyposażenie i aparatura

5.10. Urządzenia i instalacje sanitarne

5.10.1. Instalacje sanitarne
5.10.2. Urządzenia sanitarne
5.10.3. Baterie

5.10.3.1. Baterie bezdotykowe
5.10.3.2. Inne baterie

5.11. Odzież i obuwie dla personelu medycznego

6. POMIESZCZENIA I TECHNIKA BUDOWLANA

6.1. Projektowanie

6.2. Elementy budowlane

6.3. Instalacje wentylacyjne, wyciągowe i klimatyzacyjne

6.4. Instalacje gazowe i sprężonego powietrza

6.5. Technika grzewcza

6.6. Systemy chłodnicze

6.7. Wykładziny podłogowe, ścienne i systemy sufitowe

6.8. Instalacje poczty pneumatycznej

6.9. Systemy transportowe (windy, schody ruchome)

6.10. Systemy drzwiowe i okienne

6.11. Systemy modułowe

6.11.1. Budynki szpitalne pod klucz
6.11.2. Sale operacyjne pod klucz (modułowe)

7. TECHNIKI KOMUNIKACJI I INFORMACJI

7.1. Oprogramowanie dla szpitali

7.2. Oprogramowanie dla laboratoriów

7.3. Oprogramowanie dla gabinetów zabiegowych

7.4. Oprogramowanie dla aptek

7.5. Bazy danych

7.6. Sprzęt i systemy przetwarzania danych

7.7. Sprzęt i systemy komunikacji

7.8. Telemedycyna

8. SPRZĘT I MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

8.1. Przedmioty jednorazowego użytku dla szpitali

8.2. Przedmioty jednorazowego użytku dla laboratoriów

8.3. Przedmioty jednorazowego użytku dla gabinetów zabiegowych

8.4. Strzykawki

8.5. Igły do akupunktury

8.6. Igły

8.7. Nici chirurgiczne

8.8. Bandaże i plastry

8.9. Opatrunki na rany

8.10. Pieluchy i pieluchomajtki

8.11. Sprzęt i materiały jednorazowego użytku, inne

9. DEZYNFEKCJA, SPRZĄTANIE, USUWANIE ŚMIECI

9.1. Sprzęt do sterylizacji i dezynfekcji

9.2. Preparaty i środki chemiczne do dezynfekcji

9.3. Maszyny i sprzęt do mycia podłóg

9.4. Sprzęt do usuwania odpadków

9.5. Sprzęt do segregacji odpadków

9.6. Piece do spalania odpadków

9.7. Systemy recyklingu

9.8. Systemy oczyszczania ścieków

9.9. Zmywarki

9.10. Pralnice

9.11. Wyposażenie do zbiórki brudnej bielizny

10. USŁUGI

10.1. Usługi doradcze i konsultingowe

10.2. Finansowanie i leasing

10.3. Seminaria i szkolenia

10.4. Specjalna literatura medyczna

10.5. Wydawnictwa

10.6. Inne